x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Cao-inzet van NFU van tafel

Op donderdag 8 februari heeft het eerste overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao UMC. De gesprekken hebben vooral in het teken gestaan van ambitie. Ambitie gericht op het boeien, binden en behoud van medewerkers. Waar verbetering om een aantrekkelijke werkgever te blijven het uitgangspunt is. Wij hebben aangegeven die ambitie in de inzet van de umc’s niet terug te vinden.

De werknemersorganisaties kiezen voor toekomstgerichte afspraken. Deze afspraken moeten gelden voor alle UMC-medewerkers. Maatwerkafspraken lijken positief maar zijn onwenselijk, want afhankelijkheid van een leidinggevende of personeelsafdeling kan leiden tot willekeur.

werknemers

Wij kiezen voor:

  • Een loonstijging van 3,5%
  • Generatiebeleid waarbij betrokken medewerkers vrijwillig de keuze krijgen mee te doen.
  • Opleiden en ontwikkelen als recht.
  • Aanpakken van de werkdruk.

werkgever

De werkgever kiest vooral voor een inzet gericht op: 

  • Maatwerk
  • Uitspelen van jong/oud.
  • Uitspelen van verschillende beroepsgroepen tegen elkaar.
  • Zoeken naar verslechteringen om ruimte te creëren om verbeteringen te financieren.

Vervolg

De werkgevers hebben ingezien dat zij de werknemersorganisaties onvoldoende hebben kunnen overtuigen van een gezamenlijk ambitieniveau. Dat heeft ertoe geleid dat zij hun huidige inzetbrief van tafel halen. Zij zullen komen met een nieuwe meer concrete inzet waaruit meer ambitie spreekt. Daarvoor heeft de werkgever extra tijd nodig. Dat betekent dat het geplande overleg van 21 februari niet doorgaat. De onderhandelingen zullen worden vervolgd op 14 maart.