x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Eerste cao geboortezorg

NU’91 heeft samen met CNV Zorg&Welzijn, FNV Zorg&Welzijn en FBZ een akkoord gesloten voor de eerste cao Kraamzorg. Het akkoord vervangt de cao VVT die op 31 maart 2016 was afgelopen. De nieuwe cao loopt tot en met 31 december 2017.

Begin dit jaar keurden (de leden van) de betrokken vakbonden een eerdere versie van het akkoord af. De regeling over de reiskosten was het grootste struikelblok. Inmiddels hebben we weer gesproken met BO Geboortezorg. BO heeft de afbouwregeling van de vergoeding reiskosten teruggetrokken. Alleen de afspraak voor 2017 blijft gehandhaafd: 0,15 cent over de eerste 10 kilometer en 0,26 cent over de volgende kilometers.

Belangrijkste afspraken

Loon

  • 0,65% per 1 januari 2017
  • 1% per 1 juli 2017


Eindejaarsuitkering

  • naar 6 % opbouw per 1 januari 2017
  • naar 6,2% opbouw per 1 januari 2018


Wachtdiensten

  • uitsluitend vergoeding per blok van acht uur, dus geen vergoeding per uur
  • maximering van aantal oproepen in de wachtdienst


Nachtdiensten

  • afspraken over inzet in de nacht


Onregelmatigheidstoeslag

  • betaling van ORT over verlofuren vanaf 1-1-17


Herregistratie kosten

  • betaling van de kosten van herregistratie door de werkgever


Vervolg

We hebben afgesproken dat we in de loop van 2017 gaan praten over een nieuwe cao.