x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
NU’91 leden zeggen volmondig ja tegen cao VVT

Het overgrote deel van de NU’91 leden die in de sector verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) werken hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao VVT. Dit akkoord is op 14 oktober jl. afgesloten tussen NU’91, CNV Zorg en Welzijn, Actiz en BTN.

Uit de reacties van de NU’91 leden blijkt dat zij  vooral tevreden zijn over: de nabetaling van de ORT, de toekomstige ORT-regeling, de salarisverhoging, de eindejaarsuitkering en de afspraken over het terugdringen van de administratieve taken. Een onderhandelaarsakkoord is soms best lastig te lezen, de regeling betaald verlof bij bijzondere gebeurtenissen had bijvoorbeeld een extra toelichting nodig.

NU’91 is blij dat het onderhandelaarsakkoord positief is beoordeeld door haar leden. De VVT sector  staat onder druk. Er is een personeelstekort en de tarieven staan voortdurend ter discussie. En, mede door in de media uitvergrote incidenten is de beeldvorming negatief. Medewerkers in de sector hebben behoefte aan rust en duidelijkheid.

Deze cao lost niet alle problemen waar de sector mee kampt op. NU’91 is van mening dat deze cao goede afspraken bevat, die de eigen regie van werknemers bevordert, het ziekteverzuim aanpakt en de administratieve regeldruk vermindert.

De volgende stap is dat partijen de cao-afspraken gaan uitvoeren en samen aan de slag gaan voor een goede toekomst voor iedereen die te maken heeft met de VVT sector. Voor NU’91 is het van belang dat we dit vanuit een dialoog doen en niet vanuit polarisatie en tegenstellingen. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een stabiele sector waar kwalitatief goede zorg wordt geboden door autonome professionele werknemers die voldoende toegerust zijn om hun taak uit kunnen voeren. Daar gaan en staan we voor!