Home / Nieuws / NU’91 publiceert actiepunten om seksueel grensoverschrijdend gedrag in zorg aan te pakken

NU’91 publiceert actiepunten om seksueel grensoverschrijdend gedrag in zorg aan te pakken

NU’91 heeft een lijst met actiepunten opgesteld om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg aan te pakken. Dit naar aanleiding van een recente peiling onder onze leden. Daaruit bleek onder andere dat ruim de helft van de zorgprofessionals hiermee te maken heeft. Een van de actiepunten is een landelijk meldpunt waar iedere zorgprofessional, zonder tussenkomst van de werkgever, melding kan doen van dit ongewenste gedrag.

Stella Salden, voorzitter van NU’91: “Een pasklare oplossing voor het probleem is er niet. Daarom moeten we ervoor zorgen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaarder wordt. Verzorgenden en verpleegkundigen durven zich vaak niet uit te spreken op het moment dat ze dit ongewenste gedrag ervaren. Bijvoorbeeld uit schaamte of door schuldgevoelens. Of omdat de werkgever het nog te vaak onder de pet houdt of bagatelliseert. Daarom starten we een landelijk meldpunt. Iedere zorgprofessional kan hier terecht zodra zij tijdens het werk te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.”

Gedragscode

Verder pleit NU’91 ervoor dat in iedere zorgorganisatie een gedragscode verplicht wordt. Hierin moet duidelijk omschreven staan welk gedrag van patiënten wel en niet geaccepteerd wordt en wat de consequenties zijn. Dat betekent in het ergste geval dat de zorgverlening wordt gestaakt. Salden: “Seksueel grensoverschrijdend gedrag is geen onderdeel van het vak. En het hoort er niet bij, zoals vaak wordt gezegd.”

Voorlichting en scholing

Andere belangrijke punten zijn scholing en voorlichting over het onderwerp. Salden: “Op alle zorgopleidingen moet seksueel grensoverschrijdend gedrag een verplicht lesonderdeel worden. Daarom gaan we hierover met opleidingen in gesprek. Binnen zorgorganisaties moet dit onderwerp ieder half jaar met alle werknemers besproken worden. Zodat verpleegkundigen en verzorgenden weten wat ze kunnen doen als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

Agendapunt

Daarnaast gaat NU’91 zich inzetten om de beroepscode en de cao’s in de zorg aan te passen. Daarin is nu nog te weinig opgenomen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en wat hierin de rechten van de werknemer zijn. De komende tijd gaat NU’91 hierover onder meer met werkgevers in gesprek. De lijst met actiepunten wordt aan hen, de politiek en aan regeringscommissaris Mariëtte Hamer overhandigd.

FLOOR

In FLOOR hebben we seksueel grensoverschrijdend gedrag ook uitgebreid behandeld. In dit artikel lees je hoe docent verpleegkunde en auteur van het boek Seksuele intimidatie in de zorg Mathilde Bos tegen verschillende kwesties aankijkt. FLOOR sprak ook met wijkverpleegkundige in opleiding Esther Prins, die wekelijks met dit gedrag te maken heeft. De resultaten van onze peiling kun je in dit artikel op een beeldende manier teruglezen.

Pamflet

Wil je alle actiepunten van NU’91 uitgebreid teruglezen? Klik dan hier.

Bericht delen: