Jij werkt in de zorg. Dat is niet zomaar een baan, maar een baan waarin je écht het verschil maakt voor mensen. Dat kun je alleen als je je werk met volle overtuiging kunt doen. Zonder je druk te hoeven maken over zaken waar je je niet druk over zou moeten maken. Dan is het goed dat er behartigers zijn die jouw wereld van binnenuit kennen en precies weten wat je nodig hebt om je vak optimaal uit te kunnen oefenen. Recht uit het hart van de zorg.

Dat is NU’91, DE BOND voor de mensen in de zorg.

lidmaatschap pakketten

Zorg dat je er bij komt

Van Witte Woede naar NU’91 DE BOND voor de mensen in de zorg

NU'91 zet zich in voor eigentijdse arbeidsverhoudingen. Wij zijn van mening dat een groeiend deel van de huidige professionals met een verpleegkundig of verzorgend beroep graag zelf wil beslissen wat voor jullie van belang is, en welke ondersteuning jullie op welk moment nodig hebben.

Daarom kun je kiezen uit twee lidmaatschapsvormen: Basis en Plus. Individuele en collectieve belangenbehartiging - altijd en overal - digitaal bereikbaar. Wij ondersteunen je, zowel op het gebied van arbeidsvoorwaarden als van arbeidsrecht!

Eind jaren 80 kreeg de actiegroep Verpleegkundigen en Verzorgenden in Opstand (VVIO) duizenden actievoerders op de been. Zij ageerden tegen de reeks van bezuinigingen die zorgden voor verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de beroepsgroep. Een protest dat geen weerklank vond binnen de traditionele - bij de vakcentrales aangesloten - vakbonden.

Het protest van de VVIO werd bekend onder de naam de Witte Woede. In deze Witte Woede ligt de oorsprong van NU'91. NU'91 is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot de grootste en enige onafhankelijke BOND voor de mensen in de zorg.

Ja, ik word lid!

Basis lid

 • Lid online vakbond - incl. beroepsvoorwaarden
 • Gratis chat/mail met jurist
 • Individueel en Collectief
 • Digitaal Kennisplein
 • Voorbeeld brieven en contracten
 • Self service tools
Ja, ik word lid!

Plus lid

 • Lid van de bond voor de mensen in de zorg
 • Vakbond- incl. beroepsvoorwaarden
 • Individueel en Collectief
 • Gratis bellen/mail met een jurist
 • Ondersteuning in de regio
 • Volgens juridisch reglement rechtsbijstand
 • Volop mogelijkheden om je actief voor jouw vak in te zetten
 • 6 keer per jaar Het Blad
Ja, ik word lid!

Samen in actie

Wacht Nederland met actie tot er geen verpleegkundigen en verzorgenden meer zijn? NU’91 zal - samen met alle zorgprofessionals - werkgevers en overheid duidelijk maken wat wij verwachten. Lees hier de lijst met onze eisen. En, als er niets gebeurt gaan wij over tot verdere actie. Want een Nederland zonder verpleegkundigen en verzorgenden is onacceptabel en onleefbaar.

Nederland zonder zorg