Home / Nieuws / Beschermende middelen niet toereikend voor zorgprofessionals

Beschermende middelen niet toereikend voor zorgprofessionals

Vanuit het hele land hoort NU’91 dat zorgprofessionals zich zorgen maken over de beperkte beschikbaarheid van beschermende middelen. Al drie weken geleden heeft de beroepsvereniging bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erop aangedrongen dat de veiligheid van zorgverleners de hoogste prioriteit moet hebben. Toch blijkt in de praktijk dat de beschermende middelen nog altijd niet toereikend zijn waardoor de veiligheid in het geding komt.

Zorgelijk

NU’91 vindt dit onaanvaardbaar. Stella Salden, voorzitter NU’91: “Zorgprofessionals moeten te allen tijde veilig hun werk kunnen doen, ook in crisistijd. Dat wij nu, uit alle sectoren binnen de zorg, vernemen dat dit niet kan, vinden wij zorgelijk en onacceptabel. Het heeft voor ons de hoogste prioriteit dat er voldoende beschermende middelen beschikbaar zijn.”

Aangepaste protocollen

Zowel voor als achter de schermen is NU’91 hierover in gesprek met VWS, de politiek en werkgevers. Vanuit het hele land komen meerdere geluiden dat zorgorganisaties het beleid rondom de inzet van deze beschermende middelen aanpassen op basis van beschikbaarheid. Simpelweg omdat er onvoldoende middelen zijn. Dit zorgt voor veel onzekerheid bij de beroepsgroep. Hierin blijft NU’91 bij haar standpunt: veiligheid van de werknemer staat voorop. Niet deugdelijke alternatieven kunnen en mogen nooit de oplossing zijn.

Weigeren van zorg

Een andere vraag die veel wordt gesteld, is of je mag weigeren om iemand die besmet is met corona te verplegen. Vaak is de achterliggende gedachte dat de zorgprofessional in de thuissituatie iemand heeft die behoort tot de risicogroep. Echter blijft het feit dat je ook mensen met een besmettelijke ziekte moet verplegen. Voor verpleegkundigen geldt bovendien dat zij een eed hebben afgelegd, waardoor weigeren van het verlenen van zorg hiermee in het geding komt. Maar ook hierbij geldt natuurlijk: het werk moet op een veilige en verantwoorde manier gebeuren. De veiligheid van de zorgprofessional mag hierbij nooit in het geding komen. De werkgever moet hierin faciliteren. Doet hij dat niet, pas dan mag de zorgprofessional op basis van gegronde vrees weigeren. Wel moet hij uiteraard hierover het gesprek met de werkgever aan gaan.

Bericht delen: