Home / Nieuws / Bonden en NVZ stappen naar kantonrechter om duidelijkheid over vergoeding bereikbaarheidsdiensten te krijgen

Bonden en NVZ stappen naar kantonrechter om duidelijkheid over vergoeding bereikbaarheidsdiensten te krijgen

De bonden CNV, NU’91, FNV en FBZ stappen, samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), naar de kantonrechter. Daar willen zij een procedure starten om meer duidelijkheid te krijgen over de bereikbaarheidsdiensten. Dit doen zij nadat zij van hun leden uit diverse, algemene ziekenhuizen signalen ontvingen dat werkgevers de bereikbaarheidsdiensten willen vervangen door consignatiediensten. Die verschuiving is nadelig, omdat tegenover een consignatiedienst een lagere vergoeding staat. 

De bonden vinden dat dit niet past bij de afspraken die tijdens de cao-onderhandelingen zijn gemaakt. Daarop hebben ze besloten om gezamenlijk op te trekken om met elkaar te zoeken naar een passende oplossing. Na gesprekken tussen de bonden en de NVZ werd duidelijk dat door derden naar de kwestie moet worden gekeken. In dit geval is dat de kantonrechter. De basis hiervoor is artikel 96 uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hierin staat namelijk een mogelijk interessante oplossing voor het ontstane conflict. De bonden en de NVZ kunnen, op basis van een gezamenlijk overeen te komen vraagstelling, naar een kantonrechter gaan en diens beslissing inroepen.

Wat betekent dit voor jou?

Is de omzetting voor de BAC-diensten binnen jouw ziekenhuis al ingevoerd of gebeurt dat binnenkort? Dan adviseren we je om bij je werkgever aan te geven dat terug te draaien of ervan af te zien zolang de procedure bij de rechter loopt. De betrokken partijen willen deze procedure zo snel mogelijk van start laten gaan.

We houden je op de hoogte van de voortgang. 

Heb je nog vragen? Neem dan, als je lid bent, contact op met onze cao-onderhandelaar: Hubert Vankan, h.vankan@nu91.nl

Ledenbrief BAC-diensten_28-05-2024_def. (1)

Bericht delen: