Home / Nieuws / Alle partijen akkoord met nieuwe Cao Kraamzorg 2020

Alle partijen akkoord met nieuwe Cao Kraamzorg 2020

NU’91 heeft samen met de overige vakbonden CNV, FBZ, FNV en brancheorganisatie Bo Geboortezorg een akkoord gegeven op het onderhandelingsakkoord Cao Kraamzorg 2020. Dit betekent dat de nieuwe Cao Kraamzorg een feit is. Ten opzichte van de vorige cao vindt er vooral een verandering plaats in het inkomen voor 2020. Zo worden de werknemers in de kraamzorgsector niet de dupe van het moeizame traject voor de totstandkoming van een nieuwe Cao Kraamzorg. 

Cao Kraamzorg 2020

De looptijd van de nieuwe Cao Kraamzorg geldt t/m het einde van dit jaar. Tekstueel wordt de vorige cao die liep van 2018 t/m 2019 verlengd. Hier worden de nieuwe afspraken over de inkomensontwikkeling alleen nog aan toegevoegd. Tijdens de onderhandelingen hebben wij samen met de betrokken partijen ingezet op goede afspraken over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Ondanks die gezamenlijke visie lukte het niet om snel tot een nieuwe cao te komen. Dit lag aan een aantal factoren, waaronder onduidelijkheid over het onderzoek naar de tarieven in de kraamzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en het coronavirus. Daarom is er uiteindelijk besloten om een cao af te sluiten voor alleen 2020 met een passende loonontwikkeling, zodat de kraamverzorgenden niet het slachtoffer worden van de moeizame en lange onderhandelingen. Voor een cao vanaf het nieuwe jaar starten de onderhandelingen in het eerste kwartaal van 2021.

Verhoging inkomsten 2020

Hoe zien die positieve loonontwikkelingen er dan uit? In de Cao Kraamzorg is een loonsverhoging opgenomen van 3% per 1 juli 2020. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in 2020 structureel verhoogd van 6,2% naar 7,7%. Daarbovenop komt nog een eenmalige uitkering van  150 bruto voor kraamverzorgenden die die zowel op 1 januari 2020 als op 31 december 2020 in dienst zijn bij een kraamzorgorganisatie die vallen onder de Cao Kraamzorg. Aangezien de cao eind dit jaar afloopt, worden bovengenoemde afspraken met terugwerkende kracht uitgevoerd.

Bericht delen: