Home / Nieuws / NU’91 blij over draagvlak eigen cao verzorgenden en verpleegkundigen

NU’91 blij over draagvlak eigen cao verzorgenden en verpleegkundigen

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving  geeft in een advies vandaag aan dat een cao voor verzorgenden en verpleegkundigen wenselijk is. Een advies dat NU’91 enorm toejuicht. Al vanaf de oprichting van onze beroepsorganisatie geven wij aan een categorale cao te willen voor verpleegkundigen en verzorgenden. We zijn dan ook blij dat dit plan na al die jaren nu eindelijk een breder draagvlak heeft. Daarnaast maakt Vera Bergkamp van coalitiepartij D66 zich in de kamer ook hard voor zo’n categorale cao.

Cao verzorgenden en verpleegkundigen

NU’91 ziet de eigen cao voor verzorgenden en verpleegkundigen als een investering in de zorg op zowel de korte als de lange termijn. Dit met als doel om de grote arbeidsmarktvraagstukken, zoals de tekorten, de hoge werkdruk, het imago, het salaris en zeggenschap op een gestructureerde en gecoördineerde wijze aan te pakken. Op die manier wordt er volgens NU’91 naast waardering ook erkenning gegeven aan primaire, belangrijke beroepsgroepen zodat er voldoende personeel, loopbaanperspectief, mobiliteit en flexibiliteit in de toekomst is binnen de diverse sectoren van de zorg. Er moet geïnvesteerd worden in de arbeidsmarktproblemen waar specifiek alleen verzorgenden en verpleegkundigen tegenaan lopen. Nu wordt dat geld nog verdeeld onder de hele zorgsector.

Positie verbeteren

Verpleegkundigen en verzorgenden vallen nu nog onder verschillende cao’s. Maatregelen om hun positie te verbeteren, hebben meteen invloed op andere beroepsgroepen binnen de cao, zoals technische of administratieve diensten en medisch specialisten. “Dat betekent dat als werkgevers- en werknemersorganisaties de arbeidsvoorwaarden willen verbeteren voor verpleegkundigen, dit ook gevolgen heeft voor ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor het overige personeel binnen de zorg. Beschikbare middelen voor verbetering van arbeidsvoorwaarden kunnen maar een keer worden uitgegeven. Daardoor is een cao-maatregel van bijvoorbeeld vijf procent extra salaris meteen kostbaar als deze verbetering binnen de hele sector wordt ingevoerd”, aldus NU’91-voorzitter Stella Salden.

Tekorten

De geschatte tekorten op de bovenstaande groep loopt in 2021 op tot 80.000. Dit gegeven vraagt om onorthodoxe maatregelen, zoals een specifieke cao voor verpleegkundigen en verzorgenden, waarin de arbeidsvoorwaarden beter geregeld kunnen worden dan nu het geval is. “Om dit plan te realiseren, dient de overheid een faciliterende en stimulerende (geld) rol aan te nemen om het voor werkgevers en bonden mogelijk te maken om dit programma op te stellen en uit te kunnen voeren in de komende jaren”, vervolgt Stella Salden.

Samen staan we sterker

NU’91 daagt werkgevers uit om onconventioneel oplossingen te zoeken voor waardering en erkenning voor verzorgenden en verpleegkundigen. Bovendien pleiten wij ervoor dat politiek en werkgevers vertrouwen hebben in de kennis en kunde van zorgprofessionals. Zodat alle zorgprofessionals met werkplezier op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen. En weet dat jouw stem als zorgprofessional geldt. Als lid van NU’91 wordt jouw stem nog luider gehoord. Zorg dat je erbij komt, want samen staan we sterker!

Word lid
Bericht delen: