Cao ziekenhuizen onder protest getekend

Sinds de laatste onderhandelingen op 20 januari over een nieuwe cao ziekenhuizen is er veel gebeurd. In deze ledenbrief praten wij je hierover bij. 

Even terug naar het begin

NU’91 heeft het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao ziekenhuizen, dat op 20 januari werd gesloten, niet getekend. De reden om dit niet te doen, was het feit dat de loonontwikkeling voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen in onze ogen onvoldoende was. Wij vinden dat de algemene, structurele loonmutatie te laag is om te kunnen spreken van een échte verbetering. Wel zijn we positief over ontwikkelingen zoals zeggenschap voor zorgprofessionals, verhoging van de ort-grondslag, verbetering van de toeslag voor bereikbaarheid en de aandacht voor de salarisachterstand van de middengroepen.

Flitspeiling onder de leden

In de periode daarna hebben we een flitspeiling uitgezet onder onze leden. Daarin werd gevraagd om jullie mening over het akkoord. Ruim 80% van de leden gaf aan het akkoord onvoldoende te vinden. Op basis van deze peiling zijn wij een petitie gestart. Daarin riepen wij de NVZ op om de financiële paragraaf voor deze cruciale beroepsgroep te heroverwegen. En om te komen met een verbetering. De petitie is op donderdag 3 februari aangeboden aan de voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers. Hierna hebben wij van de NVZ vernomen dat we geen verbeteringen ten opzichte van het gesloten akkoord konden verwachten. Dit laatste betreurt ons zeer.

Niet aan tafel betekent geen invloed

Op 14 februari is bekend geworden dat de leden van de FNV en CNV wél positief hebben ingestemd met het cao-akkoord. Als ook de NVZ instemt met het bereikte akkoord, is er een cao. Voor een definitieve cao is onze instemming dan namelijk niet meer nodig. Wel is het zo dat als wij niet tekenen, dat we onze positie aan tafel verliezen. Wij willen onze leden actief blijven vertegenwoordigen aan de cao-tafel. En wij willen betrokken zijn bij de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de ziekenhuizen. Niet aan tafel zitten, betekent dat je hierop geen invloed hebt. Je mag niet meer meebeslissen.

En nu toch akkoord?

Nadat we alle argumenten zorgvuldig hebben afgewogen, is besloten om onder protest akkoord te gaan. De voornaamste reden hiervoor is dat wij onze positie aan tafel willen behouden. Hierdoor kunnen wij jouw belangen blijven vertegenwoordigen. Wij hebben dit in een brief naar de voorzitter van de NVZ, Ad Melkert, ook zo verwoord. In die brief hebben wij een dringend verzoek gedaan om op korte termijn een bestuurlijk overleg tussen de NVZ en NU’91 te organiseren. Daarin willen afspraken maken over de manier waarop wij arbeidsvoorwaarden en de arbeidsmarktpositie voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals structureel kunnen verbeteren. In dat gesprek willen wij ook aankaarten hoe we alsnog de overgebleven beloningsachterstand kunnen wegnemen. Wij houden je hiervan op de hoogte.

Tot slot

Wij begrijpen dat dit nieuws teleurstellend voor je kan zijn. We hebben deze beslissing weloverwogen genomen in samenspraak met de kaderleden. De komende tijd blijven wij ons hard maken voor jouw belangen en dat kan alleen als wij aan tafel kunnen zitten. Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan per mail contact met ons op: jouwcao@nu91.nl

Home / Nieuws / Cao ziekenhuizen onder protest getekend
Bericht delen: