Home / Nieuws / Compensatie voor nabestaanden overleden zorgprofessionals

Compensatie voor nabestaanden overleden zorgprofessionals


Foto: Love photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

Op dit moment worden ontzettend veel zorgprofessionals blootgesteld aan het coronavirus. Niet geheel zonder risico: in omliggende landen als België en Engeland zijn hierdoor al meerdere zorgprofessionals overleden. NU’91 pleit er daarom voor dat er nu al een goede compensatie voor nabestaanden wordt geregeld.

Compensatie nabestaanden

Volgens NU’91 is het – hoe hard dit ook klinkt – een kwestie van tijd voor er in Nederland de eerste zorgprofessional overlijdt aan de gevolgen van corona. Voorzitter Stella Salden: “We begrijpen dat dit een heel moeilijk onderwerp is, maar we moeten het wel bespreekbaar maken. Zorgprofessionals lopen op dit moment een verhoogd risico. Mocht iemand hieraan komen te overlijden, dan zijn de vergoedingen voor nabestaanden op dit moment niet goed geregeld. Er moet nu iets geregeld worden om juridisch getouwtrek te voorkomen. Als je dit achteraf moet doen, ben je te laat. Momenteel is het zo dat nabestaanden van zorgprofessionals kunnen terugvallen op de overlijdensuitkering. Dat is, gezien de perikelen rondom het coronavirus, onvoldoende.”

Recht doen aan de situatie

In zaken rondom het coronavirus is het ontzettend lastig en tijdrovend om een werkgever aansprakelijk te stellen. Onder andere door een tekort aan bewijs. Tenslotte kan nooit duidelijk worden achterhaald waar iemand het virus heeft opgelopen. De meeste mensen kunnen er op dit moment voor kiezen om, door thuis te blijven, het risico op besmetting te verkleinen. Mensen met vitale beroepen, zoals zorgprofessionals, kunnen dat niet. Met alle risico’s van dien. NU’91 wil daarom dat het voor iedere zorgprofessional goed geregeld wordt en dat nabestaanden aanspraak kunnen doen op een financiële tegemoetkoming die recht doet aan de situatie. De beroepsorganisatie pleit voor minimaal een jaarsalaris.

Uitsluitingsclausules

Daarnaast speelt er nog een ander aspect mee. Het coronavirus is een pandemie en die worden regelmatig door de verzekering uitgesloten door middel van een uitsluitingsclausule. Bijvoorbeeld bij levensverzekeringen. Op dit moment komt het zelfs voor dat er speciale Covid-19-uitsluitingsclausules worden opgenomen in contracten. Ondanks het feit dat er sprake is van een pandemie, wil NU’91 voorkomen dat nabestaanden de dupe van deze clausules worden. Er moet een speciale regeling voor de vitale beroepen opgesteld worden.

Samenwerking met politievakbond

Hierin staat NU’91 niet alleen. Ook politievakbond ACP wil duidelijke afspraken wanneer medewerkers besmet raken en hierdoor ziek worden of zelfs overlijden. De politie kent vanuit de rechtspositie verschillende regelingen omtrent dienstongevallen en beroepsziektes. Het is echter van belang dat er ook extra regelgeving komt rondom het coronavirus. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Het is aan het kabinet en de verzekeraars om hun verantwoordelijkheid te nemen en de onzekerheid hierover bij mensen in vitale beroepen weg te nemen.” Stella Salden beaamt dit: “Beide beroepsgroepen lopen op dit moment tegen soortgelijke problemen aan. Het is van belang dat dit op korte termijn voor deze vitale beroepen goed wordt geregeld.”

Oproep aan kabinet

NU’91 roept het kabinet op om op korte termijn met een aparte regeling te komen ten aanzien van de compensatie voor nabestaanden. Het uitbetalen van overlijdensuitkering kan niet bij de sectoren worden neergelegd, maar het kabinet dient hierin een rol te spelen. Daarnaast roept NU’91 op om twee fondsen speciaal voor zorgprofessionals op te richten. Een voor onvoorziene zaken. Deze situatie is voor iedereen in Nederland nieuw, waardoor er zich ongetwijfeld zaken gaan voordoen waar men tot op heden niet aan heeft gedacht. Nabestaanden kunnen hierdoor te maken krijgen met onvoorziene kosten. Daarnaast moet er een PTSS-fonds komen. Door de coronacrisis is de verwachting dat veel zorgprofessionals geconfronteerd gaan worden met PTSS. Daar gaat veel geld mee gemoeid zijn. Daarom roept de beroepsorganisatie nu al op om hierover na te denken en hiervoor voorzieningen te treffen.

Bericht delen: