Home / Nieuws / “Coronavaccinatie eigen verantwoordelijkheid zorgprofessional”

“Coronavaccinatie eigen verantwoordelijkheid zorgprofessional”

Nu minister Hugo de Jonge heeft aangegeven vanaf januari 2021 te willen starten met de coronavaccinatie laait ook de discussie op of dat de je je als zorgprofessional wel of niet moet vaccineren. Een verantwoordelijkheid waarvan NU’91 vindt dat die bij de zorgprofessional zelf moet liggen. “Dit wil overigens niet zeggen dat we tegen het vaccineren zijn. Het is namelijk de enige manier om het coronavirus onder controle te krijgen”, aldus Stella Salden, voorzitter van NU’91.

Coronavaccinatie zorgt voor onenigheid

NU’91 is zich ervan bewust dat het vaccineren tegen het coronavirus een gevoelig onderwerp is. Stella: “Dit zien we ook jaarlijks bij de griepprik. Werkgevers vinden het erg belangrijk dat personeel zich inent, maar nog steeds haalt ruim zestig procent van de zorgprofessionals1 de griepprik niet. En elk jaar zorgt dat weer voor onenigheid tussen werkgevers en werknemers. Het coronavirus- en de vaccinatie zorgen dat dat de discussie over het vaccineren (griepprik en corona) weer extra oplaait. En dat zorgt voor druk bij de zorgprofessional.”

Druk opvoeren

“Ik begrijp dat mensen afwachtend zijn ten opzichte van het coronavaccin”, gaat Stella verder. “Veel details over het vaccin zijn namelijk nog niet bekend. Maar door als werkgever dan de druk op te voeren bij zorgprofessionals – door bijvoorbeeld te dreigen met ontslag als je je niet laat vaccineren – werkt alleen maar averechts. We krijgen zelfs signalen dat zorgprofessionals hun baan willen opzeggen als ze verplicht worden zich te laten vaccineren. Ze zouden zich door een verplichting totaal niet serieus genomen voelen.”

Voorlichting

Om de welwillendheid tegenover het coronavaccin onder zorgprofessionals te verhogen, is volgens Stella Salden goede voorlichting nodig. “Het is van belang dat er een campagne van de grond komt met goede en neutrale informatie, waardoor veel zorgmedewerkers in staat zullen zijn een weloverwogen keuze te maken omtrent de coronavaccinatie. Zonder dat er druk wordt uitgeoefend.”

Ledenpeiling coronavaccin

Uit de plannen van het kabinet blijkt dat – na ouderen en kwetsbaren – zorgprofessionals als eerste over het vaccin kunnen beschikken. Regelmatig krijgen wij dan ook vragen of een verplichting mogelijk is. Wat NU’91 betreft kan daar geen discussie over mogelijk zijn: een verplichting kan niet en komt er niet. Wat overigens niet wil zeggen dat we tegen de vaccinatie zijn. Omdat wij goed in kaart willen brengen hoe jullie tegenover het vaccin staan, hebben wij een korte vragenlijst opgesteld. In september stelden wij al deze vraag, maar sindsdien is er veel veranderd. Het invullen duurt ongeveer drie minuten en kan t/m maandag 7 december 10.00 uur.

1Blijkt uit een ledenpeiling van NU’91 onder 3700 zorgprofessionals.

Bericht delen: