Home / Nieuws / De cao kraamzorg is een feit

Cao kraamzorg is een feit

Een tijd geleden heeft NU’91 een onderhandelingsresultaat behaald voor de cao kraamzorg. Een onderdeel hiervan was een loonsverhoging van in totaal 10% over 2024. Inmiddels is over dit resultaat door alle betrokken partijen instemming bereikt. Dat betekent dat de gemaakte afspraken, waaronder de loonsverhoging, daadwerkelijk een feit zijn. 

Kraamzorg

De loonsverhoging wordt gefaseerd en met terugwerkende kracht doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2024 krijgen werknemers in de kraamzorg een structurele salarisverhoging van 3,5%. Daarop komt een verhoging van 3,5% vanaf 1 april 2024 gevolgd door nog eens 3% vanaf 1 juni 2024. De loonsverhogingen worden in mei of uiterlijk juni doorgevoerd.

Andere afspraken

Daarnaast zijn er in de nieuwe cao nog meer zaken vastgelegd, waaronder de toevoeging van een veiligheidsprotocol dat uiterlijk 30 juni 2024 in werking moet treden. Er zijn ook afspraken gemaakt over het bespreekbaar maken van klachten over menstruatie en de overgang en het treffen van passende maatregelen. Tot slot zijn er afspraken gemaakt om in gezamenlijkheid te kijken naar de problematiek rondom de capaciteitsplanning en de vernieuwing van de kraamzorg die noodzakelijk is voor het behoud van deze sector.

Nog vragen?

Ben je lid van NU’91 en heb je naar aanleiding van dit bericht nog aanvullende vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar onze cao-onderhandelaren Munire Manisa of Hubert Vankan. Ze helpen je graag verder!

Bericht delen: