Home / Nieuws / De cao-onderhandelingen voor de UMC’s zijn gestart

De cao-onderhandelingen voor de UMC’s zijn gestart

4 oktober 2023 – Vandaag vonden de eerste onderhandelingen voor de cao UMC plaats. NU’91 heeft de voorstellen uit de inzetbrief uiteengezet en daarnaast vandaag nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de voorstellen die we doen op het gebied van veiligheid. Werkgevers hebben tijdens het overleg aangegeven wat zij willen. Benieuwd op welke punten wij inzetten? Je leest het in dit bericht.

De afgelopen weken heeft NU’91 je gevraagd welke punten jij belangrijk vindt voor de nieuwe onderhandelingen. Op basis daarvan heeft NU’91 de inzet opgesteld. De belangrijkste punten staan hieronder kort samengevat:

  • NU’91 wil een structurele loonsverhoging die minimaal de inflatie dekt. 
  • In de vorige cao is vastgelegd dat er een onderzoek komt naar een aparte arbeidsvoorwaardenregeling voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dat onderzoek willen we in deze cao voortzetten.  
  • Ons voorstel is dat de ort op bepaalde punten wordt verhoogd. Dat betekent dat we willen dat deze ook op zaterdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur wordt toegekend. Daarnaast pleiten we ervoor dat de ort van maandag tot en met vrijdag om 18.00 uur ingaat in plaats van om 20.00 uur. 
  • Veiligheid is een belangrijk thema in deze onderhandelingen. Er moeten duidelijke afspraken in de cao komen over de rechten van iedere werknemer die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast moet volgens ons in iedere zorgorganisatie een protocol grensoverschrijdend gedrag verplicht worden ingevoerd. Tot slot pleiten we ervoor dat zorgorganisaties niet langer de voor- en achternaam vermelden in stukken die toegankelijk zijn voor personen buiten de zorgorganisatie. 
  • De vergoedingen voor de bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst moeten verbeterd worden. 
  • Zorgprofessionals in vast dienstverband moeten bij de invulling van roosters en diensten de eerste keuze krijgen. 
  • Iedere zorgprofessional moet de beschikking krijgen over een opleidingsbudget van 1500 euro per persoon. 
  • De reiskostenvergoeding moet worden verhoogd naar 22 cent per kilometer. Daarbij komen de bijkomende parkeerkosten voor rekening van de werkgever. 

De volledige inzetbrief lees je hier.  

Op 19 oktober vindt de tweede onderhandelingsronde plaats. Dan wordt onder andere gesproken over het generatie- en vitaliteitsbeleid. Uiteraard informeren wij je na afloop over de uitkomsten van dit gesprek. Heb je nog vragen? Neem dan, als je lid bent, contact op met een van onze cao-onderhandelaars:

Mark Froklage

m.froklage@nu91.nl

Michel Rog

m.rog@nu91.nl

 

Bericht delen: