Derde overleg cao GGZ verliep constructief

Op donderdag 7 december vond het derde overleg plaats tussen de werkgevers en bonden over een nieuwe cao GGZ. De werkgevers kwamen met een voorstel. Hieronder lees je wat daarin de belangrijkste punten zijn:

  • Reparatie van salarisachterstand middengroepen
  • Keuzeregeling waarmee je kunt werken aan herstel en/of opleiding en/of afbouw van de loopbaan.

Professionele zeggenschap

Hoewel werkgevers wel iets zijn opgeschoven, missen wij nog een aantal punten. Zo is er te weinig aandacht voor professionele zeggenschap en de mogelijkheid om daar daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Daarnaast zetten we in op meer maatregelen om de roosterdruk te verminderen.

We hebben de werkgevers gevraagd om het SER-advies, dat ook zij hebben getekend, nog eens te bekijken en uit te voeren. Dit gaat specifiek om de maatregelen die op zorgmedewerkers zijn gericht. Denk aan een verhoging van de ort, verbetering van de vergoeding bij verschoven diensten en een meer passende vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten. Hiermee kan er met name voor de zorgprofessionals iets extra’s worden gedaan, zoals het SER-advies aangeeft.

Volgend overleg

De volgende stap is dat werkgevers met onze input weer gaan rekenen en puzzelen. Er is een stap gezet, maar die is nog niet groot genoeg. Op 16 december gaan we verder.

Bericht delen: