Home / Nieuws / Derde overleg Cao UMC leidt niet tot perspectief

Derde overleg Cao UMC leidt niet tot perspectief

NU’91 heeft vandaag samen met de vakbonden en de NFU in een overleg Cao UMC een nieuwe poging ondernomen om te komen tot een verbetering van arbeidsvoorwaarden voor de UMC’s.

Resultaat overleg Cao UMC

De voorstellen van de verschillende vakbonden om in deze ‘bijzondere’ tijd tot een resultaat te komen voor de UMC-medewerkers zijn vooralsnog door de NFU verworpen. Er is volgens de NFU op dit moment geen ruimte voor een structurele algemene loonsverhoging in 2021. Hiermee wordt het cao-overleg op de lange baan geschoven. Met als gevolg dat er langer onzekerheid is voor alle UMC-medewerkers over de arbeidsvoorwaardenontwikkeling. Ook pogingen om dit jaar nog tot uitwerking te komen op de dossiers pensioen en generatiebeleid lijken hiermee onmogelijk.

De bonden en de NFU beraden zich op de ontstane situatie en vervolgen de besprekingen op vrijdag 29 januari aanstaande.

Bericht delen: