Home / Nieuws / Eerste onderhandelingsdag cao vvt vooral in teken van verdieping

Eerste onderhandelingsdag cao vvt vooral in teken van verdieping

7 juni 2023 – Vandaag was de eerste onderhandelingsronde voor de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).  NU’91, de andere bonden en de werkgevers waren hierbij aanwezig. Deze eerste dag stond in het teken van een nadere toelichting van de inzet.

Actiz en Zorgthuisnl hebben kennisgenomen van de voorstellen van de vakbonden. Zij hebben verdiepende vragen gesteld en er is voorzichtig afgetast in hoeverre de voorstellen haalbaar zijn in de praktijk. Uiteraard werd ook het thema veiligheid besproken. NU’91 heeft toegelicht dat de veiligheid van zorgprofessionals enorm onder de druk staat. De bescherming van verzorgenden, verpleegkundigen en aanverwante beroepen moet daarom zo snel mogelijk worden vastgelegd in de cao. Op dit moment kunnen werkgevers nog te vrijblijvend omgaan met het thema grensoverschrijdend gedrag. NU’91 wil af van dat vrijblijvende karakter en werken naar een verplichting.

Inflatiecorrectie

Omdat de eerste dag in het teken stond van de verdieping van de voorstellen, is er nog niet gesproken over de loonsverhoging. De inzet van NU’91 is ongewijzigd: wij pleiten nog steeds voor een inflatiecorrectie die zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Op 15 juni volgt nieuw overleg tussen de betrokken partijen.

De volledige inzet, lees je hier.

Bericht delen: