Home / Nieuws / Nieuwe richtlijnen FFP2-mondmaskers in de zorg

Nieuwe richtlijnen mondneusmaskers in de zorg

Mede door de druk van NU’91 en de overige vakbonden is vandaag de motie aangenomen waarin de FFP2-mondmaskers beschikbaar worden gesteld aan alle zorginstellingen. Vorige week hebben wij met de vakbonden aan het RIVM gevraagd om de richtlijn voor het werken met mondmaskers aan te scherpen. Daarover was tot vanochtend nog geen duidelijkheid. Daarom legden wij samen met de vakbonden vandaag de richtlijn bij werkgevers neer waarin staat dat een FFP2-mondmasker de norm is.

Download hier de aangescherpte richtlijn voor FFP2-mondneusmaskers

Veiligheid zorgprofessionals heeft prioriteit

Veiligheid van zorgprofessionals heeft absolute prioriteit. Daarom staat in de richtlijn dat een FFP2-mondmasker moet worden ingezet bij contact of werken met patiënten met COVID-19 of een verdenking daarvan. Hetzelfde geldt voor contact of werken met patiënten in een hoog-risicosituaties. Tot slot mag een FFP2-masker worden ingezet als de zorgprofessional dat professioneel nodig vindt.

Niet zelf om vragen

In alle overige situaties geldt nog altijd de huidige richtlijn: draag altijd preventief een mondneusmasker type IIR. Demissionair minister De Jonge heeft al eerder aangegeven dat zorgprofessionals het recht hebben om te vragen naar deze FFP2-maskers en dat zij deze dan ook dienen te krijgen. CNV, NU’91 en V&VN vinden dat het niet zo kan zijn dat individuele medewerkers daar om moeten vragen. Daarom geldt volgens hen vanaf heden deze aangescherpte richtlijn.

Hinder op de werkvloer

Mochten zorgprofessionals de komende tijd hierover problemen ondervinden op de werkvloer, dan kunnen zij dit melden bij hun vakbond. Die zal daarop verdere actie ondernemen richting werkgever, omdat zorgprofessionals de hoogste veiligheid moet worden geboden. Dat dit van belang is, blijkt uit de cijfers rondom besmetting. Tot nu toe zijn 103.697 zorgmedewerkers besmet geraakt met COVID-19, 748 zijn in het ziekenhuis terecht gekomen en 21 zorgprofessionals zijn overleden. Met de nieuwe, Britse variant zijn de risico’s op besmetting nog groter met alle gevolgen van dien.

Meldpunt FFP2-mondmaskers

NU’91 heeft een meldpunt beschermende middelen. Hier kunnen zorgprofessionals aangeven als het gebruik – of het op orde zijn van de FFP2-maskers – niet volgens de voorwaarden gebeurt, zoals hierboven in het bericht genoemd. Ook over het niet op orde zijn van andere beschermende middelen kan nog steeds melding gemaakt worden.

Bericht delen: