Home / Nieuws / Gesprek minister Van Ark over arbeidsvoorwaarden geen resultaat

Gesprek minister van Ark over arbeidsvoorwaarden geen resultaat

Overleg tussen minister van Ark (Medische Zorg), werkgevers en vakbonden over arbeidsvoorwaarden in de zorg hebben vandaag geen resultaat gehad. NU’91 drong er samen met andere vakbonden bij de minister op aan om tóch ruimte te scheppen voor een structurele loonsverhoging voor zorgpersoneel. Maar de minister verwees, zoals het kabinet eerder deed, naar de loonsverhogingen in de huidige cao en de coronabonus en deed geen verdere toezegging. De begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS is deze week. In deze begroting zou er volgens de bonden ruimte moeten komen voor een salarisverhoging voor zorgpersoneel. 

Investeren

Stella Salden, voorzitter NU’91: “Dit jaar is voor de maatschappij duidelijk geworden wat zorgprofessionals zelf al jaren wisten: onze samenleving draait op goede zorg. Maar daar tegenover staat een prijs. De politiek kan niet langer hiervoor wegkijken en moet inzien dat extra financiële ruimte voor een betere waardering van zorgprofessionals geen kostenpost, maar een investering voor de lange termijn is.

Onaanvaardbaar

NU’91 en de overige vakbonden stellen onverkort dat een structureel betere beloning voor zorgpersoneel essentieel is bij het oplossen van het nijpende personeelstekort dat werkdruk en ziekteverzuim in de sector omhoog jaagt. Er kan daarnaast niet worden voorbijgegaan aan het feit dat de zorgsector belangrijker is dan gedacht voor het draaiend houden van de economie, zo blijkt in de coronacrisis. De brede publieke waardering voor zorgmedewerkers in de vorm van applaus, gezang en kleine acties van burgers verdient vertaling in een betere beloning. Het blijft daarom onaanvaardbaar dat zorgpersoneel in 2021 op de nullijn zou uitkomen, door de stijgende pensioenpremie en de beperkte OVA-ruimte (die zorgt dat beloning van zorgpersoneel gelijkte tred houdt met de marktsector).

Gesprek minister Van Ark door brief

Eerder drong NU’91 met de andere bonden er al op aan om op korte termijn in gesprek te gaan met de minister over mogelijke oplossingsrichtingen. Dit omdat we een belangrijk jaar tegemoet gaan voor de arbeidsontwikkeling in de zorg. Bij een ongewijzigd beleid voor 2021 zal er een doemscenario ontstaan, waarbij zorgpersoneel aan koopkracht inlevert.

Lees hier de brief arbeidsvoorwaardenontwikkeling 2021 die eerder werd verstuurd naar minister Van Ark.

Bericht delen: