Home / Nieuws / Gesprekken Cao Ziekenhuizen gestart

Gesprekken Cao Ziekenhuizen gestart

De gesprekken voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen zijn op vrijdag 2 juli gestart. Partijen zijn bij elkaar geweest om te spreken over een nieuwe cao voor deze groep. Die verloopt op 1 juli 2021. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft de situatie geschetst, inclusief de financiële. De werkgevers hebben geen voorstellen ingediend. Aangegeven werd dat de OVA-ruimte maar een keer kan worden uitgegeven en dat de vraag is waarin men gaat investeren. Dit willen zij samen met de bonden bespreken.

Voorstellen NU’91

NU’91 en de andere werknemersorganisaties hebben hun voorstellen op hoofdlijnen toegelicht. Daarin hebben zij aangegeven dat er extra geld moet komen voor loon, ORT en ontwikkelingsbudgetten. Ook moeten er afspraken komen over werkdruk, zeggenschap en roosters.

Het volgende overleg is op 13 juli. Wij houden je op de hoogte.

Bericht delen: