Home / Nieuws / Handreiking Cao Gehandicaptenzorg in coronatijd

Handreiking Cao Gehandicaptenzorg in coronatijd

De cao-partijen hebben met elkaar een handreiking ‘Omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona’ opgesteld voor organisaties en werknemers in de gehandicaptenzorg. De handreiking voor de Cao Gehandicaptenzorg helpt en adviseert hoe het werk het beste te organiseren tijdens corona met de juiste toepassing van de cao.

Het coronavirus heeft een grote impact op mensen met een beperking, hun familie en op werknemers en organisaties (werkgevers) in de gehandicaptenzorg. Het vraagt veel van werknemers en organisaties, maar levert ook nieuwe inzichten en bijzondere resultaten op. Het is de verwachting dat het virus nog een tijd onder ons is met alle gevolgen van dien. Daarom adviseren cao-partijen om gezamenlijk op zoek te gaan naar hoe het werk het best georganiseerd kan worden met een juiste toepassing van de cao. De handreiking helpt daarbij.

Handreiking Cao Gehandicaptenzorg

In de handreiking geven we een toelichting op een aantal afspraken uit de cao, ondersteunen we de dialoog en geven we een denkrichting voor mogelijke oplossingen. Zo staat er in de handleiding meer informatie over tijdelijke wijzigingen, min- en plusuren, afspraken over werktijden en roosters, vakanties en overwerk.

Gezamenlijk overleg

De handreiking is de uitkomst van gezamenlijk overleg van CAO-partijen om werknemers en organisaties zo goed mogelijk te faciliteren bij het doorkomen van de coronasituatie en daarbij het gezamenlijk belang in het oog te houden: het bieden van een veilige en gezonde omgeving voor werknemers en cliënten.

Download de handreiking Cao Gehandicaptenzorg

Bericht delen: