Home / Nieuws / Handreiking zorgbonus: wie wel en wie niet?

Handreiking zorgbonus: wie wel en wie niet?

Eind juni werd bekend dat zorgprofessionals die gewerkt hebben tijdens de coronaperiode van 1 maart t/m 31 augustus een bonus ontvangen van € 1000. Nu blijkt uit de handreiking die we hebben ontvangen van het ministerie dat een aantal zorgprofessionals uitgesloten wordt van deze bonusregeling. Beroepsgroepen en werknemers die ook een groot aandeel hebben gehad bij onder andere de noodzakelijke uitbreiding van de ic-capaciteit in de eerste corona piek uitgesloten van de bonus. Wij vinden dit als NU’91 onbegrijpelijk en onacceptabel.

‘Lijst Nee’

Op de zogenoemde ‘Lijst Nee’ – waarop wordt vermeld wie niet onder de bonus valt – staan bijvoorbeeld operatieassistenten en gespecialiseerd verpleegkundigen. Anesthesiemedewerkers worden daarbij helemaal niet genoemd op de lijst. Voor NU’91 en onze leden is het onbegrijpelijk dat bij de uitwerking van de regeling die moet leiden tot de zorgbonus op deze wijze wordt omgegaan met verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepsgroepen. Zij die mede in het licht van de totstandkoming van de RIVM-richtlijnen met grote risico’s voor eigen veiligheid en de  gezondheid van iedereen om hen heen zijn opgestaan om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en zorg te leveren aan covidpatiënten.

Handreiking zorgbonus

Hieronder lees je een deel uit de handreiking van het ministerie waarin zij aangeven welke zorgprofessionals volgens hen recht hebben op de zorgbonus.

Het kabinet wil met de bonusregeling zijn waardering uitspreken voor de zorgprofessionals die tijdens de COVID-19 uitbraak een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.  Door middel van de subsidieregeling kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen voor het uitkeren van een bonus van € 1.000 aan een werknemer of derde, zoals een zzp’er of een uitzendkracht, waarvan de zorgaanbieder van oordeel is dat deze ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Het gaat om zorgprofessionals die:

  • zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, dan wel
  • hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.

Een zorgaanbieder kan zelf het beste inschatten welke zorgprofessional tijdens de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd zoals hierboven omschreven. De inzet van zorgprofessionals kan namelijk van geval tot geval verschillen. Het kabinet heeft dit inzicht niet. Om zorgaanbieders hierin zo veel mogelijk te ondersteunen, heeft het Ministerie van VWS een handreiking opgesteld. Deze handreiking is, binnen het gegeven politieke kader, besproken met werkgeversorganisaties uit de sector zorg en welzijn. De handreiking biedt handvatten als advies voor de zorgaanbieder bij het bepalen wie in aanmerking kunnen komen voor de bonus.

In de handreiking zijn twee, niet limitatieve, lijsten opgenomen van beroepen/functie(s)(groepen) waarbij, naar inschatting van het Ministerie van VWS, het wel dan wel niet voor de hand ligt in aanmerking te komen voor de bonus. Maar wie in aanmerking komt voor de bonus is ter beoordeling aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan dus een bonus aanvragen voor bv de OK-assistent en anesthesie medewerkers indien de zorgaanbieder van mening is dat de professional zoals u aangeeft valt onder de beschrijving van de handreiking.

De aanvraag procedure staat open vanaf 1 oktober aanstaande. De uitkering van de bonus wordt verwacht einde december of in januari.

Aanvragen bonus

De zorgaanbieder (werkgevers en opdrachtgevers) dient de bonus aan te vragen voor de werknemers via dit formulier, dit kan vanaf 1 oktober 2020 tot 29 oktober 2020. Zodra de zorgaanbieder de bonus subsidie heeft ontvangen, maakt de zorgaanbieder de bonus over aan de werknemers. Vraag bij jouw zorgaanbieder wanneer je de bonus kunt ontvangen. Lees hier meer over de voorwaarden voor de bonus en de eisen die gesteld worden aan de zorgaanbieder.

Oproep

NU’91 roept leden op zich te melden als zij op basis van wat hierboven staat, recht menen te hebben op de bonus, maar deze niet krijgen. Hieronder kun je de hele handreiking downloaden.

Bericht delen: