Home / Nieuws / Herstelplan voor de zorg kan rekenen op weinig sympathie

Herstelplan voor de zorg kan rekenen op weinig sympathie

Herstelplan voor de zorg

Volgens NU’91, beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, wordt in het herstelplan voor de zorg van Minister van Ark teveel voorbijgegaan aan wat verpleegkundigen en verzorgenden ècht nodig hebben. Stella Salden, voorzitter NU’91: “In het hele plan lijkt ‘productie draaien’ de boventoon te voeren. Maar om de uitgestelde zorg in te halen, heb je vooral gekwalificeerd personeel nodig. En daar is een groot tekort aan.” 

Dit tekort speelt al jaren een grote rol in de zorg, maar door de toegenomen werkdruk rondom COVID-19 is het verzuim nog groter dan normaal. In het plan wordt volgens de beroepsorganisatie niet voldoende gewaarborgd dat de zorgprofessional zelf voldoende tijd krijgt om bij te komen, te herstellen en in goede gezondheid weer aan de slag te gaan. Stella Salden: “Het opschalen van de reguliere zorg en inhalen van de uitgestelde zorg is leidend geworden en niet de beschikbaarheid en volledige gezondheid van zorgprofessionals. Door op deze manier aan de slag te gaan, worden de problemen alleen nog maar groter.” 

Waardering

Daarnaast moeten waardering, erkenning en het behoud van zorgprofessionals volgens NU’91 de hoogste prioriteit krijgen. Stella Salden: “Anders staat ons na de huidige ramp door corona een grotere ramp te wachten. Bijvoorbeeld omdat de zorgprofessionals (vervroegd) met pensioen gaan, de zorgsector verlaten of langdurig thuis zitten als gevolg van hoge werkdruk, burn-out, stress of COVID-19-gerelateerde klachten. We ontvangen hierover veel verontrustende signalen vanuit de achterban. De coronacrisis heeft ons geleerd dat als de gezondheid van de zorgsector wordt geraakt, dit de gezondheid van de economie en de samenleving in zijn geheel raakt. Investeren in deze sector is dus een investering in de gehele maatschappij, nu en in de toekomst.” 

Sectorbrede aanpak

Daarnaast moet het herstelplan zich volgens de beroepsorganisatie niet alleen richten op de ziekenhuizen, zoals nu wel het geval is. Stella Salden: “Alle sectoren hebben op hun eigen manier te maken met herstelzorg van de reguliere zorg. De focus moet dus dus niet alleen naar de ziekenhuizen gaan, maar ook bijvoorbeeld naar de thuiszorg en de GGZ. Iedere sector vormt een belangrijke schakel hierin.” 

Luister naar de professional

Volgens NU’91 is de oplossing om tot een goed herstelplan te komen simpel: “Luister naar de zorgprofessionals. Zij weten als geen ander wat nodig is om hun vak op een goede en verantwoorde manier uit te voeren. Zij hebben ons land door de coronacrisis geloodst. Geef hen dan nu eindelijk eens de zeggenschap, erkenning en waardering die zij verdienen. Zonder onze zorgprofessionals is een goed herstelplan onmogelijk.”

Bericht delen: