Home / Nieuws / De invloed van meeruren op jouw toeslagen uitgelegd

De invloed van meeruren op jouw toeslagen uitgelegd

Het klinkt je waarschijnlijk bekend in de oren als we zeggen dat zorgprofessionals het afgelopen jaar meer uren hebben gewerkt. Waarschijnlijk is dit voor jou als zorgprofessional ook het geval geweest? Dit door de corona-uitbraak, waardoor er onder andere een hoger ziekteverzuim is en medewerkers tussen testen en testuitslag niet inzetbaar zijn. Het maken van meeruren kan alleen wel nadelige gevolgen hebben voor jouw toeslagen. We leggen daarom in dit artikel uit wat de invloed van meeruren kan zijn op jouw toeslagen.

Wat zijn meeruren?

Om te weten of dat jij ook daadwerkelijk meeruren hebt gewerkt, is het goed te weten wat de definitie hiervan is. Meeruren worden namelijk gewerkt door zorgprofessionals met een deeltijdcontract. Het verschil tussen je contractueel vastgelegde uren en een voltijds arbeidscontract (doorgaans 36 uur) wordt aangemerkt als meeruren. Wat is dan het verschil met overuren/overwerk? Dat zijn uren die een parttime of fulltime werknemer extra werkt ten opzichte van zijn contracturen die boven de omvang van een volledige werkweek uitkomen (doorgaans dus die 36 uur). Voor zowel meeruren als overuren geldt dat als je ze laat uitbetalen dit bij je inkomen wordt gerekend. Dit kan als gevolg hebben dat je door je hogere inkomen geen recht meer hebt op of minder terugkrijgt van bijvoorbeeld zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kinderopvangtoeslag.

Per sector invloed meeruren op toeslagen verschillend

Of je gewerkte meeruren van negatieve financiële invloed zijn, is voor een groot deel afhankelijk van je individuele situatie. Heb je een partner en/of zijn er meer wijzigingen in jullie inkomens enz.? De voorwaarden wat betreft het aanvragen en toegekend krijgen van toeslagen vind je op de website van de belastingdienst. Daarnaast zijn en ook per sector en cao verschillende regelingen wat betreft het uitbetalen van meeruren (plusuren). We zetten ze voor je op een rijtje:

 • Cao VVT
  Verrekening plusuren vindt plaats in tijd. Op jouw verzoek worden je plusuren geheel of gedeeltelijk uitbetaald in geld. Het uitbetalen kan consequenties hebben voor je toeslagen.
 • Cao Ziekenhuizen
  Extra ingeroosterde uren worden uitbetaald, tenzij hierover met de werknemer andere afspraken zijn gemaakt. Het uitbetalen kan consequenties hebben voor je toeslagen.
 • Cao GGZ
  Het geldende uurloon wordt vergoed. Bij het einde van het dienstverband worden te veel (of te weinig) gewerkte uren uitbetaald, verrekend met vakantie-uren of ingehouden op salaris. Het uitbetalen kan consequenties hebben voor je toeslagen.
 • Cao Gehandicaptenzorg
  Vergoeding bestaat uit het voor de werknemer geldende uurloon. Bij het einde van het dienstverband worden te veel (of te weinig) gewerkte uren uitbetaald, verrekend met vakantie-uren of ingehouden op salaris. Het uitbetalen kan consequenties hebben voor je toeslagen.
 • Cao UMC
  Uitgangspunt is vergoeding in verlof. Echter bij zwaarwegende bedrijfsbelangen kan werkgever besluiten het volledig in geld te vergoeden. Het uitbetalen kan consequenties hebben voor je toeslagen.
 • Cao Kraamzorg
  Wanneer in jouw geval sprake is van min- en plusuren wordt dit per kwartaal bijgehouden. Je werkgever houdt hiervoor een signaleringssysteem bij. Op basis van dit systeem maak jij samen met je werkgever afspraken om te komen tot een oplossing voor de openstaande min- en plusuren.

Standpunt NU’91 en handige tool

NU’91 is van mening dat meerwerk altijd moet lonen. Dit mag dan ook nooit nadelige financiële consequenties hebben. Wij willen zorgprofessionals dan ook bewust maken van de gevolgen van meeruren en inzicht hierin verschaffen. Zeker nu we in de tijd van het jaar zitten waarin men de belastingaangifte gaat invullen. Wil jij weten of dat jouw extra inkomsten invloed hebben op jouw toeslagen? Dan heeft het Nibud hier samen met de stichting Het Potentieel Pakken en Women Inc. een makkelijke tool voor ontwikkeld: de WerkurenBerekenaar. Het mooie van de tool is dat deze rekening houdt met je hele financiële situatie, dus ook die van je partner. Je ziet meteen het effect van je meerwerk. Heeft jouw meerwerk nadelige financiële gevolgen dan hoort NU’91 dit graag. Zo kunnen wij beter inventariseren hoe groot het probleem is. Mailen kan naar: reageren@nu91.nl o.v.v. toeslagen meerwerk.

Bericht delen: