Home / Nieuws / Loonsverhoging een feit in onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg 2020

Loonsverhoging een feit in onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg 2020

Kraamverzorgenden krijgen in 2020 3% loonsverhoging, een eenmalige uitkering én een verhoging van de eindejaarsuitkering. Dit is de uitkomst van vele gesprekken tussen NU’91, de overige vakbonden CNV, FBZ, FNV en brancheorganisatie Bo Geboortezorg over een nieuwe Cao Kraamzorg. In het onderhandelaarsakkoord wordt ingezet op de inkomsten voor 2020. Zo worden de werknemers in de kraamzorgsector niet de dupe van het moeizame traject voor de totstandkoming van een nieuwe Cao Kraamzorg. 

Onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg 2020

De looptijd van de nieuwe Cao Kraamzorg geldt t/m het einde van dit jaar. Tekstueel wordt de vorige cao die liep van 2018 t/m 2019 verlengd. Hier worden de nieuwe afspraken over de inkomensontwikkeling alleen nog aan toegevoegd. Tijdens de onderhandelingen hebben wij samen met de betrokken partijen ingezet op goede afspraken over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Ondanks die gezamenlijke visie lukte het niet om snel tot een nieuw onderhandelingsakkoord te komen. Dit lag aan een aantal factoren, waaronder onduidelijkheid over het onderzoek naar de tarieven in de kraamzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en het coronavirus. Daarom is er uiteindelijk besloten om een cao af te sluiten voor alleen 2020 met een passende loonontwikkeling, zodat de kraamverzorgenden niet het slachtoffer worden van de moeizame en lange onderhandelingen. Voor een cao vanaf het nieuwe jaar starten de onderhandelingen in het eerste kwartaal van 2021.

Verhoging inkomsten 2020

Hoe zien die positieve loonontwikkelingen er dan uit? In het onderhandelingsakkoord is een loonsverhoging opgenomen van 3% per 1 juli 2020. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in 2020 structureel verhoogd van 6,2% naar 7,7%. Daarbovenop komt nog een eenmalige uitkering van  150 bruto voor kraamverzorgenden die die zowel op 1 januari 2020 als op 31 december 2020 in dienst zijn bij een kraamzorgorganisatie die vallen onder de Cao Kraamzorg. Aangezien de cao eind dit jaar afloopt, worden bovengenoemde afspraken met terugwerkende kracht uitgevoerd.

Jouw stem laten horen

Ondanks het feit dat we in dit onderhandelaarsresultaat helaas geen afspraken hebben kunnen maken over wachtdiensten en de balans werk en privé – werkgevers wilden hier afspraken over maken als we de reiskostenregeling zouden aanpassen – ligt er een resultaat waar we als NU’91 positief over zijn. Leden van NU’91 vallende onder de Cao Kraamzorg hadden t/m 1 december te stemmen voor het onderhandelingsakkoord. Onze voorzitter bepaalt mede op basis van deze stemming of het onderhandelaarsakkoord kan worden omgezet in een definitieve cao-afspraak.

Klankbordgroep Cao Kraamzorg

Wil jij graag nog een extra steentje bijdragen? Meld je dan aan voor de klankbordgroep Cao Kraamzorg. Als lid van de klankbordgroep heb je een van de meest invloedrijke actieve rollen binnen NU’91. Je fungeert namelijk als sparring- en gesprekspartner voor de onderhandelaar van de cao voor jouw sector. Aanmelden of meer informatie hierover kan door een mail te sturen naar jouwcao@nu91.nl o.v.v. Klankbordgroep Cao Kraamzorg. Ben je nog geen lid van NU’91, maar wil je in de toekomst ook jouw stem kunnen laten horen. Word dan snel lid!

Word lid
Bericht delen: