Home / Nieuws / Maak bezwaar tegen de gevolgen van de nieuwe pensioenwet!

Maak bezwaar tegen de gevolgen van de nieuwe pensioenwet

17 mei 2023 – De Wet Toekomst Pensioenen (WTP), die onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen, is een heet hangijzer. Als de Eerste Kamer binnenkort ook voor invoering stemt, zal het huidige pensioenstelsel namelijk drastisch op de schop gaan. Het is daarom belangrijk om in dit stadium bezwaar aan te tekenen tegen de eventuele negatieve gevolgen van de WTP voor jouw (toekomstige) pensioen. We leggen je hieronder uit waarom dat is en hoe je dit doet.

CMHF

NU’91 is aangesloten bij de CMHF, een onafhankelijke koepel van 41 beroeps- en belangenverenigingen. Door middel van diverse publicaties heeft de CMHF laten zien dat de Wet Toekomst Pensioenen op bepaalde punten tekortschiet en welke verbeterd zouden moeten worden. Dit is echter niet overgenomen. Als de wet dus binnenkort door de Eerste Kamer komt, ontstaan er een aantal negatieve gevolgen voor pensioendeelnemers.

Mogelijke consequenties

Een belangrijke consequentie van de WTP is bijvoorbeeld dat het individueel bezwaarrecht, dat iedere deelnemer in dit pensioenstelsel nu nog wel heeft, niet meer geldig is. Met het oog op de invoering zijn verschillende pensioenfondsen de WTP al aan het uitwerken en nieuwe regelingen aan het optuigen. De fondsen zullen door het vermoedelijk verdwijnen van het individueel bezwaarrecht ook het overgangsrecht kunnen (en soms moeten) afschaffen. Zowel actieve deelnemers als gepensioneerden kunnen hierdoor mogelijk in materiële zin negatief geraakt worden. Ook kan de WTP mogelijk leiden tot een lagere pensioenopbouw. Dit komt omdat de huidige zogenaamde ‘doorsneesystematiek’ zal worden afgeschaft. Hierbij betaalt iedere deelnemer dezelfde premie en bouwt dus ook hetzelfde pensioen op, beide in procenten van pensioengevend loon. Door het loslaten hiervan dreigt een groep pensioendeelnemers niet adequaat gecompenseerd te worden. Kijk voor verdere informatie over de gevolgen op de website van CMHF.

Maak bezwaar, nu het nog kan!

Zoals gezegd, stemt de Eerste Kamer begin juni over de invoering van de WTP en naar alle waarschijnlijkheid wordt deze aangenomen. Tot die tijd is het dus nog wél mogelijk om gebruik te maken van het bezwaarrecht. Om eventuele negatieve consequenties die voortvloeien uit de WTP voor te zijn, roept NU’91 je op nog van dit recht gebruik te maken. Uiteraard weten wij ook nog niet precies hoe alle plannen precies uitpakken. Als dit echter in de toekomst wel duidelijk wordt, is geen bezwaar meer mogelijk.

Voorbeeldbrief

Download de voorbeeldbrief en stuur deze vervolgens op naar jouw pensioenfonds. Klik hier voor de adressen van de fondsen ABP en PFZW.
Deel dit ook vooral met je collega’s, want het is immers voor iedereen belangrijk dat zijn of haar pensioen ook in het nieuwe stelsel goed geregeld is!

Bericht delen: