Home / Nieuws / Meldpunt beschermingsmiddelen geopend door NU’91

Meldpunt beschermingsmiddelen geopend door NU’91

NU’91 is een meldpunt beschermingsmiddelen gestart om inzichtelijk te maken of zorgprofessionals over voldoende en deugdelijke persoonlijke beschermende middelen (PBM) beschikken als zij dat nodig achten. Dit naar aanleiding van onze ledenpeiling waarin veel zorgprofessionals aangaven dat dit binnen hun organisatie nog niet op orde is. Dat staat haaks op de conclusie van een onderzoek van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waaruit zou blijken dat deze middelen momenteel wel voldoende op voorraad zijn.

Uit de peiling – die door 2800 zorgprofessionals werd ingevuld – bleek dat 49% zich zorgen maakt over met name de beschikbaarheid en deugdelijkheid van mondmaskers. 35% maakt zich zorgen over de overige beschermingsmiddelen. Reden genoeg voor ons om een meldpunt te starten waar zorgprofessionals kunnen melden als er zaken niet op orde zijn rondom beschermende middelen binnen hun organisatie.

Snel actie ondernemen

Op deze manier willen wij problemen snel inzichtelijk maken om adequaat actie te kunnen ondernemen in het belang van de veiligheid van zorgprofessionals. Onze voorzitter Stella Salden: “Tijdens de eerste uitbraak hebben we natuurlijk gezien dat de voorraden op heel veel plekken onvoldoende waren. Dit heeft diepe sporen achtergelaten in het vertrouwen van zorgprofessionals. Zo zijn er velen zelf ziek geworden en hebben ze ontzettend veel zorgen gehad over de bescherming van hun eigen gezondheid, die van hun naasten en die van hun kwetsbare cliënten. Dit mag niet nog een tweede keer zo gebeuren.”

Contacten VWS en werkgevers

De meldingen die via het meldpunt binnenkomen, worden door ons onderzocht. Zo nodig wordt dit besproken met de werkgevers, inspectie of VWS. Stella Salden: “Op die manier willen wij ervoor zorgen dat er direct actie kan worden ondernomen. Het gaat hier om de veiligheid van onze zorgprofessionals en dat moet nu de hoogste prioriteit hebben.”

Ga hier naar het meldpunt beschermingsmiddelen.

Bericht delen: