Home / Nieuws / Minister Helder: “Geen extra geld voor middengroepen in de zorg”

Minister Helder: “Geen extra geld voor middengroepen in de zorg”

Ondanks het pamflet dat we op 5 juli aanboden aan de Tweede Kamer, komt er geen extra geld vrij om loonachterstanden in de middengroepen in te lopen. Dit gaf minister Helder van VWS op 6 juli aan in het debat over de arbeidsmarkt zorg. We vinden het erg teleurstellend dat er niet naar onze gezamenlijke stem geluisterd is.

In het pamflet pleitten werknemers- en werkgeversorganisaties, waaronder NU’91, gezamenlijk voor hetzelfde: het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor middengroepen in de zorg.

Grote loonverschillen

De werknemers- en werkgeversorganisaties benadrukken in het pamflet de loonachterstand in vergelijking met andere middengroepen. Het loonverschil ten opzichte van de marktsector is het grootst, maar ook in vergelijking met de publieke sector loopt de zorg achter. Door te investeren in goede arbeidsvoorwaarden wordt werken in de zorg aantrekkelijker. Dat is nu hard nodig, omdat we met een hoog personeelstekort te maken hebben.

Eerste stap

Vorig jaar heeft het kabinet extra geld beschikbaar gesteld om een begin te maken met het wegwerken van de achterstanden bij met name verpleegkundigen en verzorgenden. Dit geld is in de zorgcao’s opgenomen, waardoor de arbeidsvoorwaarden van met name zorgprofessionals zijn verbeterd. NU’91 ziet dit als een goede eerste stap, maar hiermee zijn we er nog niet. We moeten er nu vooral voor zorgen dat het niet alleen bij deze eerste stap blijft. Echte waardering is nodig om huidige zorgprofessionals te behouden en nieuwe medewerkers te kunnen werven. Stella Salden, voorzitter NU’91: “Het is algemeen bekend dat er tienduizenden nieuwe zorgprofessionals nodig zijn. Die kunnen we alleen aantrekken als er daadwerkelijk geïnvesteerd gaat worden in deze mensen. We hebben de luxe niet om dit nog langer uit te stellen.”

Zeggenschap

De minister gaf in het debat duidelijk het belang van zeggenschap aan voor zorgprofessionals. Dat zowel de werkgevers als de overheid het belang van zeggenschap inzien is belangrijk. Zo krijgen zorgprofessionals een steeds duidelijkere stem. Deze lijn moeten we daarom zeker doorzetten.

Het totaalplaatje

Echter is alleen inzetten op zeggenschap volgens NU’91 niet genoeg. Salden: “Zeggenschap is ook zeggenschap over salaris en arbeidsvoorwaarden. Waardeer en beloon professionaliteit en zorg dat de salarisachterstand in de middengroepen zo snel mogelijk wordt weggewerkt.”

Bericht delen: