NFU en NU’91 sluiten cao-akkoord

Op donderdag 16 september 2021 hebben de NFU en NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen, hun handtekening gezet onder het akkoord voor de Cao umc 2022-2023. De NFU nodigt de andere vakbonden nadrukkelijk uit om zich aan te sluiten bij dit cao-akkoord.

Stella Salden, voorzitter van NU’91:”Dit cao-akkoord is een belangrijke eerste stap in het wegwerken van de salarisachterstanden en een structureel betere waardering en beloning voor verpleegkundigen en verzorgenden. Ook is het volgens NU’91 een erkenning voor de verantwoordelijkheden, zwaarte en risico’s van het vak. Verder wordt hiermee een eerste stap gezet richting een eigen arbeidsvoorwaardenregeling voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Iets waar NU’91 al dertig jaar voor strijdt. Dit opent de deur naar betere en eerlijke arbeidsvoorwaarden en salariëring in de diverse sectoren binnen de zorg.”

NFU-voorzitter Margriet Schneider: “Wij zijn erg blij dat we nu een cao hebben kunnen sluiten, en het blijft nadrukkelijk ons streven om met zoveel mogelijk vakbonden dit akkoord te sluiten. Dit is een buitengewone situatie, maar we zijn van mening dat dit een noodzakelijke stap is die we nu moeten nemen om rust te creëren in de umc’s en om in de richting van een evenwichtige beloningsstructuur te komen. Mochten er extra gelden vanuit Den Haag beschikbaar komen voor zorgmedewerkers, dan wordt dit uiteraard onverkort doorgegeven aan onze medewerkers.”

Inhoudelijke verbeteringen

Gabriël Zwart, bestuurder Maastricht UMC+ en cao-onderhandelaar: “We zijn deze cao-onderhandelingen begonnen met vijf verschillende inzetbrieven van de vakbonden. Dat geeft aan dat de vakbonden verschillende dingen belangrijk vinden. Op basis van dialoogsessies met onze medewerkers en op basis van de inzetbrieven van de vakbonden hebben we met elkaar aan de cao-tafel inhoudelijke punten opgesteld. Op veel punten hebben we overeenstemming met de vakbonden kunnen bereiken. Deze komen ook duidelijk terug in de nieuwe cao; deze biedt een heel palet aan inhoudelijke verbeteringen voor álle umc-medewerkers.”

Onbalans

“Op basis van wat we terugkregen in de cao-informatiebijeenkomsten in de umc’s hebben we besloten om het eindbod te verruimen en alle verzorgenden mee te nemen in de hogere beloning voor de middengroepen in de directe patiëntenzorg,” aldus Karen Kruijthof, bestuurder Amsterdam UMC en cao-onderhandelaar. “We rekenen op solidariteit onder de umc-medewerkers omdat deze middengroepen in de patiëntenzorg aantoonbaar achterlopen en reparatie verdienen. Het is niet meer dan fair om deze onbalans te corrigeren. De emoties lopen soms hoog op, maar deze cao is een stap in de goede richting van een evenwichtige beloningsstructuur. Onze oproep aan umc-medewerkers: blijf elkaars mening en standpunt respecteren. Het zou collegiaal zijn om de uitkomst van de ledenraadplegingen van de overige vakbonden af te wachten en nu niet over te gaan tot aanzegging en voorbereiding van mogelijke acties.”

Klik hier voor het cao-akkoord

 

Bericht delen: