Nog geen resultaat in onderhandelingen cao Ziekenhuizen

Vandaag heeft de tweede, inhoudelijke overlegronde over een nieuwe cao ziekenhuizen plaatsgevonden. Er is nog geen resultaat bereikt. Voor NU’91 staan onder andere een structurele loonsverhoging en het inhalen van de loonachterstand voor zorgprofessionals in het primaire proces centraal. Daarnaast wordt ingezet op zeggenschap over scholing en ontwikkeling, verminderen van de werkdruk, de organisatie van het eigen werk en zelfroosteren, afspraken over veilig kunnen werken en een eigen pakket arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals.

Betere beloning mensen directe patiëntenzorg
Door berichtgeving op sociale media kan de indruk gewekt zijn dat NU’91 geen zitting neemt aan de onderhandelingstafel van de cao ziekenhuizen. Het tegendeel is waar. NU’91 is de beroepsorganisatie voor de mensen in de directe patiëntenzorg. Wij realiseren ons dat deze medewerkers niet zonder de andere medewerkers in de zorg kunnen. NU’91 onderhandelt namens deze specifieke groep. We staan waar we voor staan: een betere beloning voor de mensen aan het bed.

Geen acties
Op dit moment zien wij dan ook nog geen redenen om op te roepen tot acties. Op 17 december praten we verder met de NVZ.

 

Bericht delen: