NU’91 akkoord met eindbod voor nieuwe cao UMC

Belangrijke stap richting échte beloning en waardering V&V

NIEUWEGEIN – NU’91 is akkoord met het eindbod voor de nieuwe cao UMC. Volgens de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals zijn hiermee échte beloning en waardering voor deze beroepsgroepen een stap dichterbij gekomen. Ook is het een eerste doorbraak naar één cao Verpleegkundigen en Verzorgenden. De voorgestelde cao loopt van 1 januari 2022 tot eind 2023.

In het eindbod van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is voor de beroepsgroep verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen een structurele loonsverhoging opgenomen van 3,5% vanaf 1 augustus 2022, een eenmalige uitkering van 3,5% over 2021 en een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag door berekening over het feitelijke salaris. Daarnaast worden specifieke afspraken gemaakt om de jarenlange achterstanden weg te werken. Ook komt er een onderzoek naar één cao Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Positief

De beroepsorganisatie was blij verrast over het eindbod, omdat hierin alle punten voor de V&V-beroepen staan die waren ingebracht door NU’91 en haar leden. De beroepsorganisatie legde het eindbod daarom vorige week positief voor aan de NU’91-leden. Een meerderheid van hen sprak zich positief uit. Er waren ook kanttekeningen. Zo was er onduidelijkheid over de vraag of ook verzorgenden wel onderdeel zijn van de beloningsafspraken voor de middengroepen. Hierover vroeg NU’91 opheldering. De NFU bevestigde dat dit zo is. Belangrijk, want juist bij de middengroep is de loonachterstand het grootst en ook verzorgenden zijn onderdeel van het primaire zorgproces.

Belangrijke eerste stap

NU’91 benadrukt dat dit bod niet alle problemen meteen oplost. Wel is het een belangrijke eerste stap in het wegwerken van de salarisachterstanden en een structureel betere waardering en beloning. Ook is het volgens NU’91 een erkenning voor de verantwoordelijkheden, zwaarte en risico’s van het vak. Verder wordt hiermee een eerste stap gezet richting een eigen cao voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Iets waar NU’91 al dertig jaar voor strijdt. Dit opent de deur naar betere en eerlijke arbeidsvoorwaarden en salariëring in de diverse sectoren binnen de zorg.

Samen oppakken

NU’91 wil nu samen met de werkgevers snel aan de slag om verder invulling te geven aan een cao Verpleegkundigen en Verzorgenden. “Er liggen nu mooie kansen die we samen moeten oppakken”, aldus NU’91-voorzitter Stella Salden. “De sector staat de komende jaren nog voor grote uitdagingen, gelet op de grote tekorten aan verpleegkundigen en verzorgenden. Het is dus heel belangrijk dat we zorgprofessionals behouden en dat we nieuwe zorgprofessionals echte kansen bieden als ze kiezen voor het werk in deze sector. Hiervoor is het noodzakelijk dat we achterstanden wegwerken en er een structureel betere waardering komt. Belangrijk zijn ook meer zeggenschap over het eigen vak, goede opleidingsmogelijkheden en passende arbeidsomstandigheden voor iedere zorgprofessional.”

Bericht delen: