Home / Nieuws / NU’91 bereikt onderhandelingsresultaat cao VVT

NU’91 bereikt onderhandelingsresultaat cao VVT

Op donderdag 10 maart is door NU’91 en andere partijen een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao VVT. De belangrijkste punten uit dit resultaat zijn een structurele loonsverhoging van 6,25% voor verpleegkundigen en verzorgenden, harmonisatie en meer zeggenschap. Stella Salden, voorzitter NU’91: “Binnen dit resultaat worden de eerste stappen gezet voor het wegwerken van de salarisachterstanden in de middengroepen, door gedifferentieerde afspraken te maken voor verpleegkundigen en verzorgenden. We zijn blij dat dit begin is gemaakt.”

De benoemde punten zijn van toepassing op een cao met een looptijd van 2 jaar. Deze gaat met terugwerkende kracht in op 1-1-2022 en loopt tot en met 31 december 2023. De komende week wordt dit resultaat positief voorgelegd aan de leden. Dit zijn de belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat:

Loon

  • Per 1-3 2022 krijgt iedereen structureel een loonsverhoging van 2%;
  • Voor de schalen FWG 15-20 wordt een bodem ingebracht van 65 euro;
  • In de middengroepen FWG 25 t/m 65 wordt een eerste inhaalslag gemaakt in de achterstanden van het loon. De volledige inzet van 1,13% resulteert in 1,25% extra. Hierdoor krijgt de middengroep er in 2022 in totaal 3,25% bij;
  • Per 1-3 2023 krijgt iedereen er nog eens een structurele verhoging van 3% bij.

Harmonisatie

Naast loonsverhoging vindt er in deze cao een harmonisatie plaats. Dat dat wil zeggen dat bijna alle regelingen die tussen de verpleeghuizen en de thuiszorg verschilden gelijk worden getrokken. Zonder dat daarin een achteruitgang plaatsvindt. Door die harmonisatie worden onder andere de reiskosten verbeterd. Woon-werkverkeer wordt met 9 cent vergoed. De eigen bijdrage woon-werkverkeer is vervallen. Voor dienstreizen gaat gelden dat de eerste 10 kilometer met 19 cent worden vergoed in plaats van 15 cent. Na 10 kilometer geldt de nu geldende 27 cent netto.

Verlaging van de werkdruk

Op het gebied van roostering zijn belangrijke afspraken gemaakt. Denk hierbij aan:

  • Tenminste 28 dagen van tevoren wordt het rooster, en de daarbij behorende werktijden, vastgesteld en aan jou bekend gemaakt. Wijzigingen binnen een periode van 28 dagen kunnen alleen worden aangebracht als jij daarmee instemt.
  • In een periode van een week (maandag t/m zondag) kun je maximaal vijf dagen ingeroosterd worden. Tenzij je ermee instemt dat je meerdere dagen wordt ingeroosterd.
  • Je hebt recht op onbereikbaarheid als je niet ingeroosterd bent

Zeggenschap

Werkgevers en vakbonden vinden dat er optimaal gebruik gemaakt moet worden van de kennis, de inzichten, de ervaringen en de expertise van medewerkers. In de cao wordt een apart hoofdstuk over zeggenschap van zorgprofessionals opgenomen. Tijdens de looptijd van deze cao ontwikkelen cao-partijen instrumenten en programma’s die de mogelijkheden voor invloed, (mede-) zeggenschap en inspraak bevorderen en faciliteren.

Veiligheid

Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om aangifte van incidenten op de werkvloer via de werkgever te laten lopen.

Wil je het volledige onderhandelingsresultaat teruglezen? Klik dan hier.

Bericht delen: