Home / Nieuws / NU’91 doet aanbevelingen voor nieuwe partijprogramma’s

NU’91 doet aanbevelingen voor nieuwe partijprogramma’s

2 september 2023 – In november gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor politieke partijen dé kans om kleur te bekennen en te laten zien wat zij voor de zorg willen betekenen. De zorg raakt namelijk iedereen. Het vormt de basis van onze maatschappij. Zonder goede zorg kan een samenleving niet blijven bestaan. Om de zorg weer prioriteit te geven, zijn maatregelen nodig. Daarom heeft NU’91 een document opgesteld met aanbevelingen voor nieuwe partijprogramma’s.

Zorg op Zwart
In het voorjaar van 2023 heeft NU’91 de actie Zorg op Zwart opgezet. Het doel hiervan was duidelijk: als we nu niet ingrijpen, gaat de zorg daadwerkelijk op zwart. Er werd ook een petitie gestart die door ruim 13.000 zorgprofessionals is ondertekend. Sindsdien is in bijna alle zorgcao’s een inflatiecorrectie van tien procent doorgevoerd, maar dat is nog altijd structureel onvoldoende om de achterstanden in te lopen. Slechts een deel van het gestegen levensonderhoud is hiermee gecompenseerd. Daarnaast is het salaris weliswaar een belangrijk onderdeel, maar er moet meer gebeuren.

Maatregelen
De arbeidsmarktproblematiek in de zorgsector is urgent en vraagt om actie. Zonder ingrijpen gaat het niet lukken om de vergrijzing op te vangen, de grote groep die met pensioen gaat te vervangen en de vicieuze cirkel van werkdruk en uitval te doorbreken.
Daarom is het des te belangrijker dat een nieuw kabinet de urgentie en noodzaak ziet om nú te investeren in de zorg. Daarom heeft NU’91 concrete aanbevelingen aan de Tweede Kamer geformuleerd in dit pamflet: Geef de zorg weer kleur. Het is opgedeeld in drie domeinen. Ten eerste waardering en erkenning. Ten tweede herstel van de wankele basis in de zorg. Ten derde groei voor zorgprofessionals. Per domein wordt duidelijk wat, in onze ogen, de problemen en de aanbevelingen zijn. Het is tijd dat de zorg weer kleur krijgt.

Bericht delen: