Home / Nieuws / NU’91: ‘gemengde gevoelens over salarisvoorstel ggz’

NU’91: ‘gemengde gevoelens over salarisvoorstel ggz’

16 mei 2023 – NU’91 heeft gemengde gevoelens over de uitkomst van het overleg met werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz over een salarisverhoging voor verpleegkundigen en verzorgenden in de geestelijke gezondheidszorg. Door het voorstel gaan de middengroepen er enerzijds namelijk globaal rond de 13,7% op vooruit en krijgen zij in augustus 2024 nog een éénmalige uitkering van 1%. Anderzijds is dit minder dan wat er eerder in de cao’s voor andere sectoren, zoals de ziekenhuizen en umc’s, werd bereikt. NU’91 legt het bod van de werkgevers dan ook neutraal aan haar leden voor, omdat het immers om hún portemonnee gaat.

Torenhoge inflatie

De huidige cao in de geestelijke gezondheidszorg loopt van 1 december 2021 tot 1 januari 2025. Door de torenhoge inflatie is het voor deze zorgprofessionals steeds moeilijker om nog rond te komen van hun huidige salaris. In de cao ggz is de mogelijkheid opgenomen om deze tussentijds te wijzigen als zich in Nederland veranderingen met betrekking tot het loonniveau voordoen. Daarvan is op dit moment dus sprake. Niet alleen omdat het leven steeds duurder wordt, maar ook omdat zorgprofessionals kijken naar wat er gebeurt in andere cao’s, bijvoorbeeld de cao ziekenhuizen. Daar werd bij onderhandelingen een gefaseerde verhoging van in totaal 15% bereikt. Daarom is NU’91, samen met andere vakbonden, op 11 mei een gesprek over een salariscorrectie aangegaan met de werkgevers in de GGZ.

Eén cao

Omdat er in de cao’s in de zorgsector onderling te veel verschillen zijn op het gebied van onder andere salaris en arbeidsvoorwaarden, pleit NU’91 al lange tijd voor één cao voor alle verpleegkundigen en verzorgenden in alle sectoren. De beroepsvereniging is van mening dat alleen door het principe van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ achterstanden en onderlinge ongelijkheden kunnen worden rechtgetrokken.

Stemmen

NU’91 legt het voorstel van werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz de komende dagen voor aan hun leden.

Bericht delen: