Home / Nieuws / NU’91 legt voorstel nieuwe cao GGZ aan leden voor 

NU’91 legt voorstel nieuwe cao GGZ aan leden voor

Op 20 december zijn er weer onderhandelingen geweest over een nieuwe cao voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit heeft geleid tot een voorstel voor een nieuwe, driejarige cao. De onderhandelaars van NU’91 hebben dit voorstel nog niet ondertekend. Omdat het op sommige punten te veel afwijkt van de inzet, wordt dit eerst intern nog verder besproken. 

Financieel aspect
Met name over het financiële stuk hadden onderhandelaars gehoopt om er meer uit te kunnen halen. Zo bieden de werkgevers jaarlijks structureel 2% loonsverhoging over drie jaar, wat minder is dan onze inzet. Wel zetten zij een eerste stapje in de reparatie van de middeninkomens. Dit doen zij door een extra periodiek aan het einde van de schaal toe te voegen en een onderste trede weg te halen. Met dat laatste wordt het aanvangssalaris hoger. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Voor wat betreft de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn er belangrijke zaken afgesproken: 

  • De balansregeling. Daarmee kunnen medewerkers jaarlijks 500 euro besteden in de vorm van brutoloon, extra hersteluren of opleiding en persoonlijke ontwikkeling;
  • De bovengenoemde 500 euro kan ook ingeruild worden door mee te doen met de generatieregeling. Hiermee werk je 80%, ontvang je 90% salaris en bouw je 100% pensioen op. De regeling is in te zetten vanaf vier jaar voor de AOW-leeftijd;
  • Verschoven- en extra diensten binnen 48 uur worden extra vergoed;
  • De vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst wordt verdubbeld;
  • Herstelverlof voor zware groepen wordt verlengd;
  • Vergoeding van arbeid tijdens de slaapdienst wordt verbeterd;
  • Werkgevers gaan ervoor zorgen dat zorgprofessionals worden gefaciliteerd om meer zeggenschap en inspraak te krijgen; 
  • Op verzoek van de werknemer doet de werkgever aangifte bij agressie.

Het voorstel dat er nu ligt, wordt de komende dagen aan de leden voorgelegd. Hierover ontvangen zij snel meer informatie.

Bericht delen: