Home / Nieuws / NU’91: ‘Loonsverhoging kraamzorg ondermaats’

NU’91: ‘Loonsverhoging kraamzorg ondermaats’

NU’91 is niet blij met de magere structurele loonsverhoging van 3 procent die werkgever Bo Geboortezorg aan de zorgprofessionals in de kraamzorg biedt. Femke Merel van Kooten, voorzitter van NU’91: “Bo Geboortezorg noemt het een ‘zomergeste’ en doet dus alsof het nieuw is, maar feitelijk gaat het om een afspraak uit de vorige cao. Daarin was al opgenomen dat er een salarisstijging zou plaatsvinden, zodra extra geld beschikbaar zou komen vanuit de overheid. Deze 3 procent is dus een sigaar uit eigen doos. Bovendien staat het wel in heel schril contrast met de andere sectoren van de zorg, waar recent inflatiecorrecties van soms wel bijna 15 procent zijn afgesproken.”

Eerlijk salaris

Ook de kraamzorg heeft te maken met forse personeelstekorten en een hoge uitstroom. Om te voorkomen dat nog meer verpleegkundigen en verzorgenden het vak verlaten, is een gedegen inflatiecorrectie dan ook bittere noodzaak. Het is voor NU’91 dan ook onbegrijpelijk dat Bo Geboortezorg met zo’n magere salarisverhoging bij haar personeel aankomt. Femke Merel van Kooten: “Zorgprofessionals in de kraamzorg verdienen, net als hun collega’s in de andere zorgsectoren een eerlijk salaris om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De dagelijkse kosten zijn door de inflatie de afgelopen jaren enorm gestegen en dan is een structurele loonsverhoging van slechts 3 procent gewoon niet genoeg om dit te compenseren. Het is dan ook een zeer teleurstellend en ondermaats ‘gebaar’.” In september gaan NU’91 en de andere bonden weer in gesprek met de werkgevers over de nieuwe cao voor de kraamzorg. Eén van de speerpunten zal dan wederom een salariscorrectie voor alle zorgprofessionals in deze sector zijn.

Petitie

Om de urgentie te benadrukken, startte NU’91 al in juni een petitie waarin wordt gepleit voor een gedegen inflatiecorrectie voor de verpleegkundigen en verzorgenden in de kraamzorg. Dit gebeurde naar aanleiding van een overleg tussen NU’91, andere bonden en Bo Geboortezorg over de cao kraamzorg. NU’91 heeft hierin aangegeven dat er snel duidelijkheid moet komen over het convenant dat door Bo Geboortezorg en de Nederlandse zorgverzekeraars is opgesteld. Hierin staan diverse aanbevelingen die moeten zorgen voor verbetering van de kraamzorg, maar er is veel onduidelijkheid over wat dit voor de zorgprofessionals in deze branche betekent. De petitie is inmiddels al meer dan 1200 keer ondertekend en zal binnenkort aan de werkgevers worden aangeboden. Een link naar de petitie staat hier.

Bericht delen: