Home / Nieuws / NU’91: ‘Problemen rondom personeelstekorten in de zorg zijn niet nieuw’

NU’91: ‘Problemen rondom personeelstekorten in de zorg zijn niet nieuw’

23 maart 2023 – Uit de nieuwe arbeidsprognose, die minister Helder van Langdurige Zorg en Sport naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de personeelstekorten in de zorg de komende tien jaar nog verder gaan toenemen. Volgens beroepsorganisatie NU’91 zijn die constateringen niet nieuw. Stella Salden, voorzitter NU’91: “We geven al zo lang aan dat wij ons zorgen maken hierover, maar toch wordt het probleem in onze ogen onvoldoende aangepakt.”

Volgens de beroepsorganisatie worden verzorgenden en verpleegkundigen al dagelijks geconfronteerd met de tekorten. Salden: “Roosters zijn moeilijk rond te krijgen en openstaande vacatures worden nauwelijks opgevuld. Uit verschillende, onafhankelijke rapporten blijkt dat de personeelstekorten de komende jaren alleen nog maar verder stijgen. De arbeidsprognose die door minister Helder is gedeeld, bevestigt nog eens extra de noodzaak dat er nu daadwerkelijk iets moet gebeuren.”

Koopkracht ondermaats

Een van de belangrijkste actiepunten volgens NU’91 is het wegwerken van de salarisachterstanden. Salden: “Dat die achterstanden er zijn, is feitelijk geconstateerd. Onder andere door de Sociaal-Economische Raad (SER). Het kabinet neemt echter andere beslissingen en kiest er dus bewust voor om onvoldoende te investeren. Met een passend salaris maak je het vak aantrekkelijk voor nieuwe mensen en zet je in op behoud van huidige zorgprofessionals. Daarnaast moet er worden ingezet op het verminderen van de werkdruk, het vergroten van zeggenschap en het zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden en meer doorgroeimogelijkheden. Zolang dit niet wordt gedaan, kunnen we blijven constateren dat die tekorten er zijn, maar verandert er niets.”

Bericht delen: