Home / Nieuws / NU’91 roept zorgprofessionals op om petitie te tekenen

NU’91 roept zorgprofessionals op om petitie te tekenen

De afgelopen periode is er veel extra geld beschikbaar gesteld voor diverse sectoren. Voor de landbouw was dit € 650.000.000, voor de cultuur € 300.000.00 en voor KLM maar liefst € 4.00.000.000. Daarnaast is meer dan eens duidelijk geworden wat het belang is van de zorg. Toch moet uitgerekend deze sector het doen met alleen applaus. Wij zijn daarom een petitie gestart met als doel politici te overtuigen van het feit dat zij moeten instemmen met de motie Asscher/Marijnissen (25295-397). Daarnaast roepen wij alle zorgprofessionals van Nederland op om deze te ondertekenen. 

Afgelopen dinsdag werd voor de tweede keer in de Tweede Kamer de motie Marijnissen/Asscher (25295-397) ingediend. Hiermee werd opgeroepen tot structureel meer waardering voor zorgprofessionals in de vorm van onder andere een hoger salaris en meer zeggenschap. Deze motie is voor de tweede keer op rij niet aangenomen, omdat de stemmen staakten (70/70). Volgende week dinsdag vindt een nieuwe stemming plaats. NU’91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, roept alle Kamerleden die destijds voor de zorg hebben geapplaudisseerd op om nu met het voorstel in te stemmen.

Zorgverleners staan in de kou

Daarnaast komt de toegezegde bonus, die maanden geleden al is goedgekeurd in de Tweede Kamer, maar niet van de grond. Deze werd in het leven geroepen als extra waardering voor het werk dat verpleegkundigen en verzorgenden tijdens de coronacrisis hebben verricht. Stella Salden, voorzitter van NU’91: “Maandenlang hebben zorgprofessionals zich in het stof gewerkt, met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van naasten. Daar was en is heel veel waardering voor, maar nu die waardering eindelijk kan worden omgezet in een financiële vergoeding en een structurele verbetering van het vak, laten kamerleden onze zorgmensen in de kou staan. Het is tijd voor actie.”

Petitie

De beroepsorganisatie is daarom een petitie gestart met als doel politici te overtuigen van het feit dat zij moeten instemmen met de motie Asscher/Marijnissen (25295-397) en roept alle zorgprofessionals van Nederland op om deze te ondertekenen. Het is voor politici de laatste kans om nu eindelijk eens kleur te bekennen voor de verpleging. De tijd van alleen mooie woorden is voorbij. De petitie zal voor de volgende stemming aankomende dinsdag aan de politiek worden overhandigd. De petitie vind je hier.

Bericht delen: