Home / Nieuws / NU’91 stapt op tijdens gesprek over salarisverhoging gehandicaptenzorg

NU’91 stapt op tijdens gesprek over salarisverhoging gehandicaptenzorg

9 mei 2023 – NU’91 is vanmiddag opgestapt tijdens een gesprek met VGN, de brancheorganisatie van gehandicaptenzorginstellingen over een salariscorrectie voor de zorgprofessionals. NU’91 was na een eerder gesprek, samen met de andere vakbonden, uitgenodigd om van de werkgevers terug te horen hoeveel inflatiecorrectie ze aan de zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg konden bieden. Dit voorstel bleek echter teleurstellend, wat voor de beroepsorganisatie reden was om de gesprekstafel te verlaten. 

Mager voorstel

De huidige cao voor de gehandicaptenzorg loopt nog tot 31 januari 2024. NU’91 krijgt echter van haar leden al langere tijd signalen dat zij in de huidige economie moeite hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Een gepaste salariscorrectie, net zoals voor collega’s in de umc’s en de ziekenhuizen is bereikt, is daarom op zijn plaats. Daarom werden al eerder verkennende gesprekken met de werkgevers in de gehandicaptenzorg gevoerd, om zo samen tot een passende oplossing te komen. VGN bood 5% structurele salarisverhoging over 2023, bovenop de 3,2% die al in de huidige cao was afgesproken. Volgend jaar zou er dan nog eens 5% bijkomen. Gezien de huidige inflatie is dit volgens NU’91 echter te mager. Een ander breekpunt was de door de VGN gestelde voorwaarde dat de huidige cao zou worden verlengd tot eind 2024. Ook hierin kan NU’91 zich niet vinden. Stella Salden, voorzitter van NU’91: “Dit is onacceptabel. De werkgevers in de gehandicaptenzorg geven met dit voorstel een signaal af dat ze hun personeel niet serieus nemen. Werken moet lonen en daarom moeten de salarissen naar een niveau waaruit waardering blijkt. Er is al een flink tekort aan zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg, hierdoor zal dit alleen maar verder oplopen.”

Vervolgstappen

NU’91 zal het resultaat van het overleg met de VGN verder bespreken met haar achterban en zich beraden op vervolgstappen. Eventuele acties worden niet uitgesloten.

Bericht delen: