Home / Nieuws / NU’91 start petitie voor cao kraamzorg

NU’91 start petitie voor cao kraamzorg

Deze week vond een overleg plaats tussen NU’91, andere bonden en Bo Geboortezorg over de cao kraamzorg. Hierin is door NU’91 aangekaart dat er snel duidelijkheid moet komen over het convenant dat door Bo Geboortezorg en de Nederlandse zorgverzekeraars is opgesteld. Hierin staan diverse aanbevelingen die moeten zorgen voor verbetering van de kraamzorg, maar er is veel onduidelijkheid over wat dit voor de zorgprofessionals in deze branche betekent. Met name over een eventuele loonsverhoging en de hoogte daarvan blijft het convenant vaag.

Voor NU’91 is dit onbegrijpelijk. De onduidelijkheid duurt veel te lang. De kraamzorg kampt, net als de andere sectoren, met veel uitdagingen zoals een fors personeelstekort en een hoge uitstroom. De afgelopen maanden zijn diverse cao’s in de zorg opengebroken, waardoor een inflatiecorrectie werd gerealiseerd. NU’91 vindt dat dit op korte termijn ook in de kraamzorg dient te gebeuren.
We vinden dat een inflatiecorrectie noodzakelijk is om te voorkomen dat nog meer zorgprofessionals de kraamzorg verlaten. De dagelijkse levenskosten zijn zo fors gestegen, dat hierin een compensatie moet plaatsvinden.

Petitie
Afwachten tot er meer duidelijkheid komt, is volgens NU’91 niet genoeg. Daarom zijn we een petitie gestart om de urgentie de benadrukken. Deze wordt aangeboden aan werkgeversvereniging Bo Geboortezorg. De petitie is hier te ondertekenen.

Bericht delen: