Home / Nieuws / NU’91 stemt in met nieuwe cao GGZ

NU’91 stemt in met nieuwe cao GGZ

Een meerderheid van de leden van NU’91 heeft positief gestemd over het cao-akkoord GGZ. Onze voorzitter Stella Salden heeft daarom, mede op basis van de ledenpeiling, besloten om in te stemmen met het bereikte akkoord.

Minder enthousiast

Niet alle leden waren over alle punten uit het onderhandelaarsakkoord even enthousiast. Weliswaar is een aantal belangrijke punten gerealiseerd in deze nieuwe cao, maar we constateren ook dat de financiële paragraaf mager is in een tijd waarin heel veel van zorgmedewerkers wordt gevraagd. Onderdeel daarvan is het slechts gedeeltelijk wegwerken van de salarisachterstand van zorgmedewerkers in de middengroepen. Er wordt een eerste stap gezet in de reparatie van de schalen 35 t/m 65.

Extra middelen

De aankomende jaren zijn er wederom extra middelen nodig om de salarissen van de zorgprofessionals gelijk te trekken met de marktsector. NU’91 zal zich daar de komende tijd bij de overheid hard voor maken. Mocht tijdens de looptijd van de cao blijken dat er meer geld voor arbeidsvoorwaarden beschikbaar is, of dat er extra middelen worden toegekend voor bepaalde groepen medewerkers, dan zal NU’91 over de verdeling daarvan direct in gesprek gaan met de werkgevers.

Positief

Positieve punten uit het akkoord zijn: zeggenschap, aangifte en betere vergoedingen voor bereikbaarheid, verschoven en extra diensten en slaapdiensten. Daarnaast een balansbudget dat je naar keuze kunt inzetten als structureel loon of voor je persoonlijke ontwikkeling, het kopen van extra hersteluren of als generatieregeling. NU’91 gaat met werkgevers in gesprek over de uitvoering van deze afspraken op organisatieniveau.

Inhalen loonachterstand

Wij zijn verheugd dat we kunnen instemmen met deze cao. Dit is echter slechts het begin van het inhalen van de loonachterstand en het tot stand brengen van minder werkdruk, meer zeggenschap en meer veiligheid in de GGZ.

Hieronder vind je nogmaals kort de inhoud van het driejarige akkoord op een rij.

Inkomen

 • Driemaal een loonsverhoging van 2% met een bodem van € 60,- op 1 juli 2022, 1 mei 2023 en 1 januari 2024;
 • Reparatie van de schalen 35 t/m 65 per 1 januari 2022 door het schrappen van de onderste trede en het toevoegen van een extra trede;
 • De grondslag voor de ort wordt verhoogd van inpassingstabel 19 naar 21.

De nieuwe balansregeling

Deze bestaat uit een keuzebudget van € 500,- per jaar. Al naar gelang jouw behoefte kun je kiezen tussen:

 • Een uitkering van € 500,- euro als brutoloon;
 • Als je dit inzet voor extra opleidingen en persoonlijke ontwikkeling, wordt het balansbudget verhoogd naar € 600-. Bij inlevering van 20 uur Levensfasebudget (LFB), wordt het budget verhoogd naar € 700,-. Dit budget mag je drie jaar sparen, zodat je ook een duurdere opleiding kunt volgen;
 • Het kopen van extra hersteluren;
 • Medewerkers in de directe cliëntenzorg kunnen vanaf 4 jaar voor de AOW-leeftijd gebruik maken van de generatieregeling: 80 % werken – 90 % salaris – 100 % pensioenopbouw. Je blijft tenminste 24 uur werken. Als je van de generatieregeling gebruikmaakt, kun je van tevoren je LFB opmaken. Doe je dat niet, maar neem je het op tijdens of na gebruik van de generatieregeling, dan wordt het LFB in lijn met je nieuwe arbeidsduur met 20% verminderd.

Werkdruk en roosters

 • Verschoven diensten en extra diensten worden, in plaats van binnen 24 uur, voortaan binnen 48 uur vergoed met de overwerkvergoeding;
 • De vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst wordt verdubbeld;
 • Het minimum aantal hersteluren na een oproep in de nacht wordt uitgebreid van 6 naar 8 uur. Had je moeten werken in deze 8 uur, dan worden die uren doorbetaald;
 • Werken tijdens een slaapdienst wordt beter vergoed.

 Professionele ontwikkeling en zeggenschap

 • Werkgevers gaan zeggenschap en inspraak van zorgprofessionals op het organisatiebeleid organiseren en faciliteren;
 • In de cao-tekst wordt duidelijk dat kosten én tijd van scholing/opleiding worden vergoed.

Overige voorstellen

 • De werkgever wordt verplicht om op verzoek van de werknemer aangifte te doen bij agressie;
 • Er komt per 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag.
 • Per 1 januari 2023 wordt de eigen bijdrage reiskosten woon-werkverkeer gehalveerd.

Het hele akkoord lees je hier: Onderhandelaarsakkoord cao 2022-2024 definitief.

Bericht delen: