Home / Nieuws / NU’91 tegen afschaffing personeelsnorm in Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

NU’91 tegen afschaffing personeelsnorm in Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

22 maart 2023 – NU’91 is fel tegenstander van de afschaffing van de personeelsnorm die sinds 2017 in het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is vastgelegd. Die norm stelt dat er gedurende de dag en nacht per groep van acht bewoners minstens twee medewerkers aanwezig moeten zijn. Door het loslaten van die norm komen volgens de beroepsorganisatie zowel de veiligheid als het leveren van verantwoorde zorg in het geding.

Het Kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg is in 2017 door het Zorginsituut opgesteld nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2016 kwam met een ‘zwarte lijst’ van verpleeghuizen. In de verpleeghuizen op die lijst was de kwaliteit van zorg zo ondermaats dat ouderen risico liepen op gezondheidsschade. Het kader kwam mede tot stand door het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ dat door Hugo Borst en Carin Gaemers werd gepubliceerd. Vanaf juli wordt echter door VWS het Kwaliteitskader verder ‘doorontwikkeld’. Dat betekent dat het Kwaliteitskader vanaf dan wordt vervangen door het Generiek Kompas met daarin dus onder andere de afschaffing van de personeelsnorm.

Onveilig en onverantwoord

Die afschaffing baart de beroepsorganisatie zorgen. Stella Salden, voorzitter NU’91: “De personeelsnorm geeft zorgprofessionals in de verpleeghuiszorg houvast om ergens op terug te vallen. Door het loslaten, kom je in een vicieuze cirkel terecht. Werkgevers zijn op die manier niet gebonden aan een norm, waardoor een zorgprofessional uiteindelijk verantwoordelijk wordt voor meer patiënten. De werkdruk wordt hierdoor hoger en de veiligheid raakt, voor zowel medewerkers als patiënten, in het geding. De fysieke en mentale belasting van verzorgenden en verpleegkundigen wordt hoger met als gevolg dat ze uitvallen of zelfs het vak verlaten. Zonder duidelijke personeelsnorm ontstaat er een willekeur en worden de huidige problemen alleen nog maar groter. Het beoogde effect van het Kwaliteitskader wordt hiermee in onze ogen tenietgedaan.”

Zorgbreed kader

De beroepsorganisatie vindt dat de personeelsnorm moet blijven. Salden: “Sterker nog: we zijn er een groot voorstander van om dit binnen alle branches van de zorg in te voeren. Op die manier heb je uniforme richtlijnen voor het aantal medewerkers per patiënt.”

Bericht delen: