Home / Nieuws / NU’91: ‘Vergoeding bereikbaarheidsdiensten in de VVT vaak slecht nageleefd’

NU’91: ‘Vergoeding bereikbaarheidsdiensten in de VVT vaak slecht nageleefd’ 

7 december 2023 – De cao in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) wordt niet overal goed nageleefd als het gaat over de vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten. Dat blijkt uit een ledenpeiling van NU’91. Volgens de beroepsorganisatie geeft een op de drie medewerkers in de VVT aan de vergoeding helemaal niet of niet volledig te ontvangen. 

Zorgprofessionals in de vvt kunnen ingeroosterd worden voor een bereikbaarheids- of consignatiedienst. Dat betekent dat zodra iemand wordt opgeroepen, diegene beschikbaar moet zijn om te komen werken. Afhankelijk van de dag en het tijdstip waarop iemand is ingeroosterd, ligt de vergoeding tussen de 3,50 tot 7 euro. Wordt iemand daadwerkelijk opgeroepen, dan ontvangt degene naast dit vaste bedrag een toeslag van 25% van het uurloon en, indien van toepassing, een onregelmatigheidstoeslag (ort).

Afspraak is afspraak

Uit de ledenpeiling blijkt dat dit in de praktijk vaak misgaat. Die vergoeding wordt niet of niet volledig betaald. Daarnaast komt naar voren dat werkgevers ook op andere vlakken de regels niet nauwkeurig naleven. Zo geven leden aan dat de arbeidstijdenwet niet altijd wordt gevolgd, waardoor werkdagen veel te lang zijn en zorgprofessionals vaak geen pauzes kunnen nemen. Femke Merel van Kooten, voorzitter van NU’91, noemt de situatie zorgelijk. “Van zorgprofessionals wordt wel verwacht dat zij om drie uur ‘s nachts uit bed gebeld kunnen worden om direct zorg te verlenen. Maar voor deze onvoorspelbaarheid wordt dan vervolgens geen of een ontoereikende vergoeding berekend. Er zijn leden die de situatie bespreekbaar hebben gemaakt, waarna zij te horen kregen dat ze elders moeten gaan werken als ze ontevreden zijn. De werkgever gaf aan de cao niet na te willen leven omdat dit volgens hem onbetaalbaar is.” 

Onrust op de werkvloer

Het niet naleven van de cao zorgt in bijna twee derde van de gevallen voor onrust op de werkvloer. Leden geven bovendien aan dat hierdoor meer ziekmeldingen zijn en dat er een groot verloop onder collega’s is. Binnen teams leeft het gevoel dat er niet serieus naar rechten, maar wel naar plichten wordt gekeken en stress neemt toe waardoor meer frustratie ontstaat. Van Kooten: “We nemen deze signalen zeer serieus. De komende tijd gaan we dit aan de bestuurlijke tafel bespreken. Daarnaast overwegen wij juridische stappen. Deze afspraken zijn niet voor niets zo vastgelegd en moeten daarom worden nageleefd.”

Bericht delen: