Home / Nieuws / NU’91 vraagt politieke steun voor meldpunt seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg

NU’91 vraagt politieke steun voor meldpunt seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg

18 januari 2023 – De Tweede Kamer debatteert vandaag over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel en dat is hard nodig. Het merendeel van de zorgmedewerkers kampt regelmatig met fysieke en verbale bedreigingen en seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dit blijkt uit recente peilingen van NU’91. Dit beeld wordt helaas ondersteund door zowel internationale als landelijke onderzoeken. Dit is onacceptabel en kan zo niet langer doorgaan.

NU’91 vraagt daarom in een kamerbrief politieke ondersteuning voor het opzetten van een landelijk meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast wil NU’91 een landelijke publieke bewustwordingscampagne met een duidelijke boodschap: geweld hoort niet bij de zorg en ongewenst gedrag wordt nergens getolereerd.

Bewustwordingscampagne

NU’91 vindt dat iedere verpleegkundige en verzorgende zijn of haar werk veilig moet kunnen uitvoeren. Uit ledenpeilingen komt helaas een heel ander beeld naar voren. Maar liefst 92% van de ondervraagden had vorig jaar op enig moment te maken met agressie. Schreeuwen en schelden was het meest voorkomend (bij 86%), maar ook fysieke agressie zoals slaan (32%), schoppen (22%) en bijten (14%) kwamen zeer regelmatig voor. Ook werden zorgmedewerkers vaak bespuugd (20%) of bedreigd (28%).

Dit zijn schokkende cijfers en het is dan ook niet zo moeilijk voor te stellen dat bijna een op de vijf zorgprofessionals overweegt de werkvloer te verlaten vanwege agressie. Dit is zorgelijk, want hierdoor zal in de toekomst het nu al veel te grote tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden nog verder oplopen.
NU’91 wil daarom steun van de overheid om een landelijke publieke bewustwordingscampagne te kunnen lanceren, waarin voor iedereen helder is dat geweld niet thuishoort in de zorg.

Meldpunt seksueel grensoverschrijdend gedrag

Naast agressie in de zorg, heeft NU’91 gepeild in hoeverre leden te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De resultaten liegen er niet om: bijna drie op de vijf zorgverleners zegt dit te hebben meegemaakt. In bijna de helft van de gevallen zou toen vervolgens niet adequaat zijn gereageerd door collega’s en leidinggevenden.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft grote impact op de zorgverlening en het werkklimaat. Het is noodzakelijk dat zorgmedewerkers op een laagdrempelige manier melding of aangifte kunnen doen, al is dit voor betrokkenen vaak een grote stap. Een dergelijk meldpunt ontbreekt echter momenteel. NU’91 neemt daarom hierin nu het voortouw en wil met politieke steun een landelijk meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg opzetten. Het ministerie van VWS onderzoekt momenteel de manier waarop dit gefaciliteerd kan worden. NU’91 is blij dat dit wordt opgepakt.

Actiepunten

NU’91 heeft zes actiepunten opgesteld om geweld en agressie tegen zorgverleners een halt toe te roepen. Deze kun je hier teruglezen.

Bericht delen: