Home / Nieuws / Onbegrip voor niet uitvoeren motie salarisverhoging zorgpersoneel

Onbegrip voor niet uitvoeren motie salarisverhoging zorgpersoneel

Op dinsdag 27 oktober kwam het bericht dat in de Tweede Kamer – per ongeluk – de motie voor forse, structurele salarisverhoging voor zorgpersoneel was aangenomen. Een dag later bleek echter – voorafgaand aan het Kamerdebat – dat de Minister voor Medische Zorg, Van Ark, helemaal niet van plan is om de aangenomen motie salarisverhoging zorgpersoneel uit te voeren.

Verbetering cao-lonen

De minister is namelijk van mening dat er al fors meer geld beschikbaar is voor verbetering van de salarissen van zorgmedewerkers. De minister onderbouwt dit met afgesloten cao’s uit het recente verleden en met het feit dat er in 2021 al € 1 miljard  extra beschikbaar is gesteld voor verbetering van de cao-lonen in de zorg. Op het eerste oog lijkt dat een plausibel verhaal.

Schijn bedriegt

Toch zit het verhaal iets anders in elkaar. De overheid investeert namelijk helemaal niet extra in de zorg het komende jaar. De € 1 miljard en de cao-resultaten van de afgelopen jaren, waar de minister op doelt, zijn onderdeel van de reguliere afspraken over de overheidsbijdrage voor verbetering van arbeidsvoorwaarden (OVA) in de zorg. Dat is dus niet extra. De bijdrage is juist naar beneden bijgesteld met ruim €  500 miljoen . Concreet betekent dit dat er minder ruimte overblijft voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel. Waar de minister niet over spreekt, is dat de pensioenpremie komend jaar fors wordt verhoogd. Hierdoor blijft van die € 1 miljard nog maar € 500 miljoen beschikbaar.

Onbegrijpelijk

Het is voor zorgprofessionals onbegrijpelijk dat de minister van zorg alleen de focus legt op het financiële aspect, terwijl zij in eerste instantie juist moet gaan staan voor de zorg. Door onjuiste informatie over de financiering te geven, houdt ze zorgprofessionals een financiële worst voor. In een tijd waarin wederom een fors beroep wordt gedaan op zorgprofessionals om – onder de zwaarst mogelijke omstandigheden, met te weinig collega’s en met gevaar voor eigen gezondheid en die van hun dierbaren – alles uit de kast te halen om de zorg aan patiënten te kunnen leveren, is het onbegrijpelijk dat een minister van zorg niet pal achter de zorgprofessionals gaat staan!

Investering

Er moet juist nu extra geïnvesteerd worden in de zorg. Pak naast een goede salarisverhoging de werkdruk en de tekorten aan, creëer een veilige werkomgeving en investeer in scholing, ontwikkeling en zeggenschap.

CNV Zorg & Welzijn en NU’91 roepen de Minister van Medische Zorg daarom nogmaals op om zo snel mogelijk extra middelen ter beschikking te stellen om een forse structurele verbetering van de salarissen van zorgprofessionals mogelijk te maken. Om zo dus in eerste instantie voor de zorg te gaan staan in plaats van alleen voor de financiering.

Stella Salden, voorzitter NU’91
Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn

 

Bericht delen: