Home / Nieuws / NU’91 vraagt om onbelaste vergoeding voor zorgprofessionals

NU’91 vraagt om onbelaste vergoeding voor zorgprofessionals

Op dit moment wordt van zorgprofessionals nog meer verwacht dan gebruikelijk. Binnen diverse zorgorganisaties wordt namelijk gevraagd om extra of langere diensten te draaien. NU’91 vindt dat zorgprofessionals hiervoor gewaardeerd moeten worden in de vorm van een onbelaste vergoeding. Dit vanwege het feit dat sommige mensen anders in de knel komen met toeslagen en subsidies.

Toeslagen in gevaar

Veel mensen die werkzaam zijn in de zorg, hebben hun werkzaamheden afgestemd op hun thuissituatie. Hierdoor komen zij in aanmerking voor zaken als huursubsidie of zorgtoeslag. Dat is gebonden aan een inkomensgrens. Op het moment dat iemand dus meer gaat werken, bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis, kunnen deze toeslagen in gevaar komen. Zorgprofessionals zijn zeer bereid om extra te werken, maar ervaren hierdoor een belemmering.

Onbelaste vergoeding zorgprofessionals

Dat geldt ook voor mensen die niet meer werkzaam zijn in de zorg, maar wel bereid zijn om tijdelijk weer terug te keren naar het vak. NU’91 heeft al in een eerder stadium bij VWS en politiek aangedrongen op deze onbelaste vergoeding. Op die manier krijgt iedereen die zich inzet een vergoeding voor de uren die ze werken, maar telt die niet mee voor de belasting. Hierdoor voorkom je dat mensen in situaties komen waar zij niet om hebben gevraagd.

Gesprek VWS

Donderdagmiddag 26 maart jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op verzoek van NU’91 gaat VWS nu in gesprek het Ministerie van Financiën. Wij verwachten hierover op korte termijn een terugkoppeling.

Ontzorgen

Stella Salden, voorzitter NU’91: “Zorgprofessionals lossen op dit moment met elkaar een probleem van Nederland op. Daar mogen zij individueel niet de dupe van worden, op geen enkele manier. Door een onbelaste vergoeding neem je die zorg weg. Het is een vorm van ontzorgen, want we hebben onze zorgmedewerkers nu keihard nodig.”

Bericht delen: