Home / Nieuws / Onderhandelaarsakkoord bereikt voor cao vvt

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor cao vvt

22 juni 2023 – NU’91, andere bonden en werkgevers Zorgthuisnl en Actiz hebben vannacht een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (vvt). De belangrijkste punten uit het eindbod zijn een salarisverhoging van tien procent, uitbetaling van de onregelmatigheidstoeslag over het volledige uurloon en de toevoeging van een protocol rondom grensoverschrijdend gedrag.

Tijdens de eerste twee onderhandelingsrondes pleitte NU’91 al voor het verruimen van de onregelmatigheidstoeslag (ort). Dat deze in de nieuwe cao wordt berekend over het volledige uurloon is uniek. Nu is dit voor een groot deel van de verzorgenden en verpleegkundigen namelijk nog niet het geval, omdat er een maximum is gesteld waarover de ort wordt toegekend. Met de nieuwe regeling verdwijnt het maximum, waardoor in veel gevallen de ort hoger uitvalt. Daarnaast wordt het salaris gefaseerd verhoogd. Dat betekent dat in oktober van dit jaar het salaris wordt verhoogd met 5 %. In maart 2024 komt er 2,5% bij en in oktober 2024 nog eens 2,5 %. Dit is bovenop de 3% salarisverhoging die in maart dit jaar al is doorgevoerd vanuit de vorige cao-onderhandelingen. Dat betekent dat zorgprofessionals er in 2023/2024 in totaal 13% op vooruitgaan. 

Protocol grensoverschrijdend gedrag

NU’91 vindt het belangrijk dat alle verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen een veilige werkomgeving hebben, waarin zij worden beschermd tegen elke vorm van agressie, intimidatie, discriminatie en/of pesten. In de nieuwe cao komt, op initiatief van NU’91, een ‘protocol grensoverschrijdend gedrag’. Het beleid richt zich op preventie, hoe te handelen bij incidenten en de nazorg voor zorgprofessionals die hiermee te maken krijgen. 

Door de invoering van het protocol worden de rechten van de zorgprofessionals juridisch verankerd. Op dit moment kunnen werkgevers namelijk nog té vrijblijvend omgaan met het thema grensoverschrijdend gedrag.

Verhoging reiskosten 

Daarnaast zijn er nog andere afspraken gemaakt. Zo worden de reiskosten verhoogd van 10 cent naar 17 cent per kilometer. Daarbij is de intentie om toe te werken naar de maximale, door de overheid vastgestelde, belastingvrije kilometervergoeding. De maximale afstand wordt van 30 naar 40 kilometer verhoogd. En bij het maken van de nieuwe roosters krijgen vaste medewerkers voortaan de eerste keuze. 

Nieuwe looptijd

Het was de derde keer dat alle partijen bijeen kwamen. Aanvankelijk liep de cao nog tot december 2023, maar omdat de inflatie veel hoger bleek dan vooraf was ingeschat, werd deze opengebroken. De nieuwe looptijd is tot eind december 2024. NU’91 gaat het onderhandelaarsakkoord aan haar leden voorleggen.

Het volledige onderhandelaarsakkoord lees je hier!

Bericht delen: