Home / Nieuws / Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ bereikt met betrokken partijen

Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ

NU’91 heeft samen met FNV, CNV en FBZ een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ. De cao loopt van 1 juni 2019 t/m 30 november 2021. Afgesproken is onder meer dat het salaris van de werknemers gedurende de looptijd gemiddeld met 3,3% per jaar wordt verhoogd. Daarnaast zijn diverse afspraken gemaakt over opleiding en registraties.

Na intensieve onderhandelingen is met veel duwen en trekken op vrijdagavond 5 juli 2019 het volgende afgesproken in het onderhandelaarsakkoord:

Salarisontwikkeling

Per 1 oktober 2019 krijgen werknemers een salarisverhoging van 3%. Daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 3% verhoogd en per 1 juni 2021 met 2,1%. Verder ontvangen werknemers in november 2021 een eenmalige uitkering van maximaal € 500 bruto (voor parttimers naar rato van het dienstverband). Afgezet tegen de looptijd betekent dit opgeteld een gemiddelde salarisverhoging van 3,3% per jaar. Het salaris van leerlingen wordt gedurende de looptijd met 8 tot 10% verhoogd. Als werknemers een tweede opleiding volgen gaan ze er niet op achteruit en behouden hun salarisperspectief. De verdeling van de loonsuppletie in het eerste en tweede ziektejaar wordt anders verdeeld.

E-learning

Voor alle werknemers die geen doorbetaalde lestijd hebben en een verplichte opleiding via e-learning volgen, is afgesproken om lestijd als werktijd te beschouwen. Daarbij wordt per e-learning-module bepaald wat de benodigde en te compenseren lestijd is.

Slaapdiensten

Voor de 57-plusser wordt een vrijstelling voor de slaapdienst opgenomen, tenzij de werknemer geen bezwaar heeft tegen slaapdiensten.

Twee onderzoeken O&O-fonds GGZ

O&O-fonds GGZ, het arbeidsmarktfonds voor de ggz-sector, gaat tijdens de looptijd van de cao twee onderzoeken doen:

  • Onderzoek naar gezonde roosters en belastende diensten.
  • Toetsing van de studie afspraak preventie (zoals opgenomen in Hoofdstuk 9A van de cao).

Meer weten? Bekijk dan het Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ.

 

Bericht delen: