Home / Nieuws / Onderhandelaarsresultaat cao gehandicaptenzorg bereikt

Onderhandelaarsresultaat cao gehandicaptenzorg bereikt

Op 18 maart is door NU’91, en andere bonden, een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de gehandicaptenzorg. Een belangrijk onderdeel in dit resultaat is de eerste stap die is gezet richting het inhalen van de loonachterstand van de middengroepen. Die staat los van de normale salarisverhoging voor iedereen. Stella Salden, voorzitter NU’91: “Wij zijn blij dat er nu ook voor de zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg goede afspraken zijn gemaakt over het structureel verhogen van het salaris. En dat daarnaast een begin is gemaakt met het wegwerken van de achterstanden.”

De nieuwe cao heeft een looptijd van 28 maanden en loopt tot en met 31-01-2024. De komende tijd wordt dit resultaat voorgelegd aan de leden.

Dit zijn de belangrijkste punten uit het onderhandelaarsresultaat.

Salaris

  • Per 1-5-2022 krijgt iedereen een structurele loonsverhoging van 2,2% met een bodem van € 85,-. Voor de schalen 35 tot met 50 verdwijnt op 1-5-2022 de onderste trede en komt er een trede aan de bovenkant bij. Het wegnemen en toevoegen van deze schalen levert minimaal 2% op.
  • Op 1-5-2023 volgt wederom voor iedereen een structurele loonsverhoging van 3,2%. Op 1-5-2023 wordt in de schalen 40 en 45 nog een keer de onderste trede weggehaald. Daarnaast wordt aan de bovenkant nogmaals een trede toegevoegd, ook nu levert dit weer minimaal 2% op.
  • In december 2023 wordt de eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd met 0,5%.

Overige afspraken

  • Nieuw in deze cao is de generatieregeling. Hiermee hebben werknemers aan het einde van hun carrière de mogelijkheid om 75% te werken, 85% salaris te ontvangen en 100% pensioen op te bouwen. Daarbij blijft de premieverdeling in tact.
  • Het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) wordt omgezet in balansverlof. Hierdoor krijgt de werknemer de ruimte om tot 100 weken verlof te kunnen sparen.
  • In de jaarurensystematiek (JUS) worden afspraken gemaakt over het arbeidspatroon. Hierin is afgesproken dat 100% van de te werken uren wordt ingeroosterd. Zodra blijkt dat de werknemer niet in de gelegenheid is gesteld om het aantal vastgestelde uren te werken, dan worden de te weinig gewerkte uren kwijtgescholden.
  • De vergoeding voor een onrustige slaapdienst wordt verruimd en verhoogd.
  • In de nieuwe cao wordt expliciet aandacht gegeven aan zeggenschap voor professionals en het faciliteren van deze zeggenschap.
  • Op verzoek van de werknemer doet de werkgever aangifte bij agressie.

Lees hier het volledige onderhandelingsresultaat

Bericht delen: