Home / Nieuws / Onderhandelaarsresultaat over verlenging Cao VVT

Onderhandelaarsresultaat over verlenging Cao VVT

Werknemersverenigingen en werkgeversorganisaties hebben een onderhandelingsakkoord Cao VVT bereikt over een verlenging van de cao voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de mogelijkheid om te stoppen met werken na 45 dienstjaren en te sparen voor verlof: het BalansBudget. De gemaakte afspraken gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Verlengde cao

De afgelopen periode vonden de gesprekken plaats tussen NU’91, werkgeversorganisaties en overige bonden. De huidige cao voor de VVT loopt af per 31 augustus. De verlengde cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2021. De gemaakte afspraken in de huidige cao, onder meer over verhoging van het salaris met 3% vanaf 1 juli dit jaar, blijven overeind.

Afspraken

Afgesproken is dat in september de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties gesprekken starten over een meerjarige cao. Daarin willen de partijen onder meer bezien hoe de achterstand van lonen in de zorg ten opzichte van de markt kan verbeteren. Ook conform het advies van het recente advies ‘Aan de slag voor de zorg’ van de SER over de arbeidsmarkt in de zorg. Andere afspraken zijn uitwerkingen uit de lopende cao, over stoppen met werken na 45 jaar en verlofsparen, zodat die snel gebruikt kunnen worden.

Stoppen met werken na 45 jaar

Mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, kunnen na 45 dienstjaren stoppen met werken. Er is een regeling afgesproken voor mensen die minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn gewerkt hebben. Om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen, betalen werkgevers een maandelijkse uitkering.

BalansBudget

Vanaf 1 september mogen werknemers maximaal honderd weken (naar rato van het dienstverband) sparen. Met het BalansBudget kunnen werknemers tijd sparen om tijdelijk, in alle fasen van de loopbaan, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Huidige cao

De huidige cao voor de VVT startte op 1 juli 2019 en loopt af op 31 augustus 2021. Die afspraken betekenden onder meer een loonstijging van 7,43% in twee jaar: 3,5% per 1 juni 2020 en 3% per 1 juli 2021 en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% in 2019 naar een volledige dertiende maand.

Bericht delen: